ประกันอัคคีภัยห้องชุดในคอนโด อะไรต้องระวัง และควรรู้

ห้องชุดในคอนโด ถือเป็นที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่ง แต่ในการทำประกันอัคคีภัยนั้น การทำประกันภัยอัคคีภัยและภัยอื่นๆของห้องชุดในคอนโด มีความแตกต่างจากการทำประกันบ้านพักประเภทอื่นๆ ด้วยความที่ห้องชุดในคอนโดมีลักษณะของการอยู่อาศัยและใช้ทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกัน ดังนั้นในการทำประกันภัยห้องชุดนั้น จึงต้องรู้รายละเอียดเพิ่มเติมในบางเรื่อง เพื่อที่จะทำให้เบี้ยประกันที่เราจ่ายไปคุ้มค่า และ ได้ความคุ้มครองที่สมเหตุผล ซึ่งท่านอาจจะเคยเจอหรือกังวลกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ น้ำรั่วจากห้องชั้นบน ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ฝนตก น้ำซึมเข้ามาในห้อง ก็อกน้ำหรือสายฉีดห้องน้ำของเราเสีย น้ำไหลออกมาท่วมห้องเราและข้างๆ ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดไฟไหม้ทรัพย์สินเสียหาย โดยงัดประตูห้องเข้ามาขโมยของ ปล่อยห้องให้เช่า แล้วผู้เช่าไม่ดูแลปล่อยให้ท่อน้ำทิ้งตัน น้ำท่วมห้อง ประกันแล้วเคลมไม่ได้ หรือต้องยุ่งยากไปเคลมกับทางอาคาร ซึ่งได้ความเสียหายไม่เต็มที่ ประกันตรงกับบริษัทประกันภัย แต่เวลาเกิดเหตุไม่มีใครแนะนำ ทำให้ยุ่งยากและเคลมได้ไม่เต็มที่ โดยประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นเสมอๆ กับ คนที่พักอาศัยในคอนโด ทั้งที่ได้ทำหรือไม่ได้ทำประกันอัคคีภัยคอนโด ซึ่งทาง เค.สตรองค์ฯ มีประสบการณ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่ประกันอัคคีภัยคอนโด กับทางเรา เช่น น้ำฝนไหลซึมผ่านเข้ามาทางช่องหน้าต่างหรือกันสาดระเบียงที่ชำรุด น้ำภายในอาคารเกิดการรั่วซึม และ ทำให้ห้องเราเสียหาย ตัวอย่างด้านล่างคือการเรียกร้องความเสียหายที่ เค.สตรองค์ ฯ บริการช่วยเคลมให้กับลูกค้า  ซึ่งลูกค้ารายนี้เป็นชาวต่างชาติและเดิมประกันกับบริษัทประกันภัยโดยตรง แต่มีประสบการณ์ว่า เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเคลมยาก, ไม่มีใครแนะนำว่าต้องแจ้งอย่างไร, ขั้นตอนเป็นอย่างไร และถูกปัดให้ไปเรียกร้องกับทางอาคารก่อน […]