กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ความคุ้มครอง ชดเชยกรณีเจ็บป่วย ระยะสุดท้าย เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ โคโรน่า แผนประกันภัยมี 4 แผนประกันภัย ข้อควรรู้เบื้องต้น บุคคลที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ที่กลับจากประเทศเสี่ยง สามารถทำได้เลย รับประกันทุกอาชีพ ไม่รับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ก่อนการสมัคร ไม่รับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปประเทศเสี่ยง ถ้ากลับจากประเทศเสี่ยง ต้องรอคอย14 วัน จึงสามารถทำประกันได้ สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ ตามที่จ่ายจริง ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก