ประเภทของทรัพย์สินที่ประกัน สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน สต็อก เครื่องจักร

การประกันอัคคีภัย การประกันบ้าน การประกันไฟไหม้บ้านนั้น ต้องมีความชัดเจนในการแยกหมวดหมู่ของทรัพย์สินที่นำมาทำประกัน คำจำกัดความที่อยู่ในกรมธรรม์ต้องครอบคลุม ทรัพย์สินในหมวดนั้นๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะส่งผลโดยตรงตอนที่มีการเคลม ถ้าไม่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันอาจปฎิเสธ การจ่ายได้ ดังนั้นผู้ที่รับงานประกันประเภทนี้ จะต้องมีความรู้ ความชำนาญ โดยเฉพาะ หลายครั้งที่ผมเห็นหน้าตารางกรมธรรม์อัคคีภัย ของลูกค้า ที่รับงานโดยธนาคาร หรือ ตัวแทนประกันชีวิต จะบอกได้ทันทีเลยว่าลูกค้ามีความเสี่ยงมากถ้าเกิดเหตุขึ้น โดยหมวดของทรัพย์สินที่สามารถทำประกันได้ จะแยกเป็น 1. สิ่งปลูกสร้าง หรือตัวอาคาร ซึ่งจะหมายถึงตัวอาคารที่เป็นปูน เป็นไม้ เป็น คอนกรีต หลังคา โครงหลังคา รวมไปถึงส่วนต่อเติมอาคาร โรงรถ โดยไม่รวมไปถึงรากฐาน อาจระบุรวมถัง รั้ว กำแพง และประตูบ้าน 2. เฟอร์นิเจอร์ หมายถึง ตัวทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งมีทั้งเป็นแบบที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่นการเดินสายไฟ ประตู หน้าต่าง วงกบ หรือที่เรียกว่าสิ่งติดตั้งตรึงตรา และ เฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง […]