ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ต่างกันอย่างไร

ในที่นี้จะขออธิบายเพียงคร่าวๆ เพื่อไม่ให้ข้อความยาวนัก เพราะถ้าจะอธิบายโดยใช้หลักกฎหมาย จะต้องพูดถึงองค์ประกอบทั้งภายนอกและองค์ประกอบภายใน ซึ่งอาจจะทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรู้สึกว่ายุ่งยากเกินไป จึงขอสรุปสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ ทั้ง 3 คำนี้ มีฐานมาจากคำว่าลักทรัพย์ โดย ปอ.ม.334 บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำผิดฐานลักทรัพย์ “ ในทางกฎหมายคือผู้กระทำความผิด ได้ทำลายทั้ง กรรมสิทธิ์ และ การครอบครอง ของเจ้าของทรัพย์ครับ คือมีการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป ( เป็นการทำลายการครอบครอง ) และมีเจตนาที่จะเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น ( ทำลายกรรมสิทธิ์ ) โดยทุจริต ส่วนคำว่า ชิงทรัพย์ ปอ.ม.339 บัญญัติว่า ” ผู้ใดลักทรัพย์ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือ ให้พ้นจากการจับกุม ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ” การชิงทรัพย์นั้น จะต้องมีการลักทรัพย์เกิดขึ้น แต่มีองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นมาคือ มีการใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายในทันทีทันใด โดยอาจกระทำด้วยวาจาหรือกิริยาท่าทางก็ได้ […]