ฝ่ายจัดซื้อกับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

คาถาสำหรับฝ่ายจัดซื้อ กับการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ฝ่ายจัดซื้อ ชื่อนี้เจ้าของบริษัทได้ยินแล้วรู้สึกถูกใจ แต่คนขายของอาจรู้สึกในทางกลับกัน ในหลายๆ สินค้า การได้มาซึ่งราคาที่ต่ำสุด อาจหมายถึงการจัดซื้อที่ดี ที่เก่ง การมีฝ่ายจัดซื้อที่เก่งก็ดีไป แต่ในทางประกันภัยจัดซื้อเก่งหรือไม่ วัดกันตอนเคลม ไม่ใช่ตอนซื้อกรมธรรม์ แน่นอน แผนกจัดซื้อ คือกลุ่มคนที่ต้องใช้กลยุทธ์ที่จะทำให้บริษัทได้ของที่มีคุณภาพที่เหมาะสม ในราคาที่ต่ำที่สุด กลยุทธ์ที่ใช้ส่วนใหญ่คือเปรียบเทียบและต่อรอง การได้มาซึ่งราคาต่ำสุดคือความภาคภูมิใจ และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน ในแต่ละวัน ผมจะวนเวียนกับฝ่ายจัดซื้อ ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่างๆ ซึ่งในหลายๆ ครั้งผมก็รู้สึกชื่นชม และ ดีใจไปกับลูกค้า ที่มีฝ่ายจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในหลายครั้งผมกับมีความกังวลแทนเจ้าของกิจการ ที่ไว้วางใจ พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ที่มีบุคลิกบางอย่าง ให้ติดต่อเรื่องประกันภัยเพื่อกับบริษัทได้อย่างไร เนื่องจากต้องเข้าใจก่อนว่า กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท มีความแตกต่างกับสินค้าทั่วไป ที่สามารถเปรียบเทียบทางกายภาพและคุณสมบัติได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน แต่สำหรับการประกันภัยนั้นแตกต่างกัน มันมีรายละเอียดต่างๆ มากมาย ที่คนทำหน้าที่จัดซื้อต้องรู้ เพราะมันหมายถึงผลประโยชน์ของบริษัทคุณเอง ดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆ ของฝ่ายจัดซื้อ ที่ควรมีในการทำหน้าที่จัดซื้อ “กรมธรรม์ประกันภัย” ก็คือ การเปิดรับความรู้และข้อมูลที่จำเป็นในการทำประกันภัย ในบางครั้งผู้ที่ทำหน้าที่เสนอแบบประกันให้คุณ อาจมีคำถามเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อเสนอมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ฝ่ายจัดซื้อควรสอบถามเพื่อให้รู้ว่า ข้อมูลดังกล่าวจะมีผลดีผลเสียอย่างไรต่อการประกันภัย […]