พายุ ฟ้าคะนอง กำลังมา 5 ความคุ้มครองที่สยบได้

หน้าฝนกำลังจะมาถึง ความเสี่ยงภัยมากมายที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะมาจาก ฟ้าผ่า น้ำท่วม หรือ ลมพายุ ที่พัดผ่านมาแล้วผ่านไป แต่ทิ้งความเสียหายไว้ในหลายรูปแบบ มาก น้อยแตกต่างกันไป แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นนี้กับทรัพย์สินของเรา จากหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง ความคุ้มครองจากประกันภัยต่อไปนี้จะช่วยคุณได้ 1.ความคุ้มครอง ไฟฟ้าลัดวงจร ( EI ) จะช่วยคุ้มครองความเสียหายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่า ในการประกันบ้านพัก ควรมีความคุ้มครองนี้ 2.ภัยจาก ลมพายุ จะคุ้มครองเมื่อตัวอาคารได้รับความเสียหายจากลมพายุ และทำให้น้ำฝนผ่านเข้ามาทำให้ทรัพย์สินในอาคารเสียหายจากช่องทางนั้น เช่นพายุพัดต้นไม้โค่นลงมาทำให้หน้าต่างร้านเราเสียหาย และ พายุฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างบานนั้น ทำให้สต็อกสินค้าเสียหาย เหมาะสำหรับการประกันบ้านพัก การประกันร้านค้า และ การประกันทรัพย์สินทุกประเภท 3.ภัยเนื่องจากน้ำ คุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง… ( เป็นกรณีที่ตัวอาคารมีความชำรุดอยู่แล้ว และน้ำฝนซึมผ่านเข้ามาจากช่องทางนั้น ) เหมาะสำหรับการประกันบ้านพัก การประกันร้านค้า และ การประกันทรัพย์สินทุกประเภท 4.ภัยเนื่องจากน้ำท่วม คุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำภายนอกอาคาร ที่ไหลล้น…. เข้ามาในอาคารแล้วทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย เหมาะสำหรับการประกันบ้านพัก การประกันร้านค้า และ […]