ภัยเพิ่ม ภัยเนื่องจากน้ำ สำหรับการประกันไฟไหม้ ทำไมต้องซื้อ

ภัยเนื่องจากน้ำคือภัยที่ คุ้มครองความเสียหายจากสาหตุการปล่อย การรั่วไหล การล้นออกมาของน้ำ หรือ ไอน้ำจากท่อ ( ไม่รวมถึง ระบบเครื่องพรมน้ำดับเพลิง ) เอาเข้าใจกันง่ายๆ ว่า ถ้าท่อน้ำภายในบ้านเกิดชำรุด แล้วทำให้น้ำรั่วไหลออกมา ทำให้ฝ้าเพดาน โซฟา ทีวี หรือ อื่นๆ เสียหาย ถ้าซื้อภัยเพิ่มตัวนี้ สามารถเคลมได้นะครับ แต่จะเคลมได้เฉพาะทรัพย์สินที่เสียหายนะครับ แต่ในส่วนของท่อที่เสีย แท๊งส์ ที่ชำรุด คุณต้องจ่ายค่าซ่อมเองนะครับ wording ตามกรมธรรม์ ” เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า หมวดความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมา ของน้ำหรือไอน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ การขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ไม่รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากน้ำไหลบ่า น้ำท่วมจากภายนอกอาคาร หรือน้ำที่ซึมผ่านเข้ามาทางผนัง […]

ภัยเพิ่ม ภัยลมพายุ สำหรับการประกันไฟไหม้ ทำไมต้องซื้อ

ภัยลมพายุ คือภัยที่คุ้มครองความเสียหายจากสาเหตุลมพายุ ซึ่งต้องเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอาคารและมีผล ให้ทรัพย์สินอื่นเสียหายตามมา แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากคลื่นใต้น้ำ และการพัดพามาโดยธรรมชาติของน้ำฝน หิมะ ฝุ่นละออง ง่ายๆก็คือถ้ามีพายุมาแล้วมันทำให้ตัวอาคารได้รับเสียหาย จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินในบ้านได้รับความเสียหายจากช่องที่พายุทำลายตัวอาคารนั้น คุณก็สามารถเคลมความเสียหายนี้ได้ครับ wording ในกรมธรรม์ สำหรับภัยลมพายุ เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า หมวดความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นจากลมพายุ ทั้งนี้รวมถึง ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ำในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วทำให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง ความเสียหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารที่ได้เอาประกันภัยไว้ เนื่องจากน้ำฝน น้ำค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหายอันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น ความเสียหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารที่ได้เอาประกันภัยไว้ เนื่องจากน้ำจากเครื่องพรมน้ำหรือท่อน้ำอื่นๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่ เกิดจากคลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) และ/หรือน้ำหนุน (High Water) และ/หรือน้ำที่ไหลล้น (Overflow) และ/หรือน้ำท่วม เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบ หรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่ภายในเต็นท์ก็ตาม