ข้อควรปฎิบัติเมื่อต้องการเคลมกับบริษัทประกันภัย ในกรณีรถน้ำท่วมได้รับเสียหาย

ในกรณีที่จะกล่าวนี้ เป็นกรณีที่ท่านต้องทำประกันประเภท 1 เท่านั้น รถถึงจะได้รับความคุ้มครองจากน้ำท่วม หรือเสียหายจากการที่รถยนต์น้ำเข้าโดยหลักการประกันประเภท 1 จะคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากน้ำท่วมรถอยู่แล้ว แต่สาเหตุของการเกิดความเสียหายก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ คือท่านต้องแสดงให้บริษัทประกันเห็นว่าท่านได้พยายามป้องกันและรักษารถของท่านจากการน้ำเข้ารถยนต์อย่างเต็มที่แล้ว แต่ที่รถถูกน้ำท่วมนั้นเป็นเหตุสุดวิสัย เช่นกรณีที่รถจอดอยู่เฉยๆ ในบ้านและน้ำท่วมรถ หรือ ขับรถไปโดยไม่มีเจตนา หรือไม่รู้ว่าน้ำท่วม แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะมีรถหลังตามมา หรือน้ำท่วมมาเร็วมากจนน้ำเข้ารถ ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ทางประกันก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ในบางกรณีเช่นถ้าท่านรู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วมแต่ไม่หลีกเลี่ยงเส้นทางและยังขับรถไปยังจุดนั้น โดยไม่สนใจต่อป้ายเตือน ถ้าเป็นเช่นนี้ประกันอาจปฎิเสธความรับผิดชอบ หรือ จ่ายไม่เต็มจำนวนได้ เพราะถือว่าท่านมีเจตนานำรถไปได้รับความเสียหาย ดังนั้นสิ่งแรกเลยคือ หลักในการแจ้งเคลม ความเสียหายจากรถที่ถูกน้ำท่วม การที่น้ำท่วมรถ ต้องเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากเจตนา ดังนั้นตอนแจ้งเคลมท่านจะแจ้งอย่างไร ก็ต้องคิดให้ดีก่อนแจ้งนะครับว่าจะบอกทางบริษัทประกันภัยว่าอย่างไรดี ส่วนขั้นตอนในการเคลม เพื่อให้เกิดความชัดเจนแนะนำดังนี้ครับ ( กรณีประกันประเภท 1 เท่านั้นนะครับ ) 1. กรณีที่น้ำท่วมรถแต่ยังสามารถยกหรือลาก ออกมาได้ เพราะน้ำยังไม่เข้ารถ ให้รีบแจ้งทางบริษัทประกันให้หารถมายกหรือลากออกไป ถ้าเกรงว่าไม่ทันการ กลัวว่าน้ำจะเข้ารถเสียก่อน ให้รีบแจ้งบริษัทประกันภัย เพื่อขอเลขที่เคลมไว้ก่อน แล้วติดต่อรถมายกเองเลย โดยสำรองจ่ายค่ารถยกไปก่อน ( แต่กรณีอาจเสี่ยงที่จะไม่ได้ค่ารถยกเต็มจำนวน ) 2. กรณีถ้ารถของเราโดนน้ำท่วมแล้ว […]