ล้วงลึกประกันชั้น 3+ ต้องรู้และระวังอะไรบ้าง

การประกันประเภท 3+ กลายเป็นทางเลือกหนึ่งของท่านเจ้าของรถ เนื่องจากเบี้ยประกันราคาถูกกว่าการประกันชั้น1 และ ยังสามารถเคลมรถได้ ในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องความคุ้มครอง เราจะมาเจาะลึกเงื่อนไขต่างๆ ของการประกัน 3+ กันอย่างล้วงลึก การประกัน 3+ หรือ ที่เรียกเป็นทางการว่าการประกันแบบเฉพาะภัย มีข้อตกลงความคุ้มครองที่ สำคัญ คือ “ บริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อ รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมากจากการชนกับยานพาหนะทางบก ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันสามารถแจ้งให้บริษัทประกันทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ จากข้อความข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ถ้ารถของเราไปติดอุปกรณ์ตกแต่งมา เช่นล้อแมคมีมูลค่า วงละ 20,000 บาท จะสามารถเคลมได้ไหม ปกติเวลาเราทำประกันประเภท3+ จะง่ายมาก แค่ใช้สำเนาทะเบียนรถก็สามารถทำได้แล้ว ไม่ต้องมีการถ่ายรูปรถ ไม่มีการมาตรวจรถ แต่ถ้าในความเป็นจริงรถเราไปติดอุปกรณ์ตกแต่งมาเช่นล้อแมค เพิ่มช่วงล่าง หรือติด สปอยเลอร์ราคาแพงๆ มาหล่ะ เวลาเกิดเหตุมันจะสามารถเคลมได้ไหม เพราะบริษัทประกันก็บอกอยู่แล้วว่าคุ้มครองความเสียหาย ไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้นส่วนไหนเสียหายก็น่าจะเคลมได้หมดสิ ในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ […]