ประเภทของสีพ่นรถยนต์, สีแห้งเร็ว, สี OEM , สีแห้งช้า 2K

ประเภทของสีพ่นรถยนต์ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรรู้และเข้าใจ เพราะมันหมายถึงคุณภาพของสี และ ความสวยงามความคงทนของสีรถ เมื่อถูกพ่นออกมาจากศูนย์หรืออู่ ประเภทของสีพ่นรถยนต์แบ่งเป็น 1. สีแห้งเร็ว หรือ สี 1K ( 1 Component ) คือสีระบบ 1 องค์ประกอบ คือเป็นส่วนของตัวสีเพียงอย่างเดียว ต้องนำผสมกับตัวทำละลายเวลานำมาใช้งาน เช่นทินเนอร์ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น โดยตัวทำละลายจะระเหยออกไปหมดหลังการใช้งาน 2. สี OEM เป็นสีที่มีองค์ประกอบเดียวอีกชนิดหนึ่ง การใช้งานต้องผสมกับตัวทำละลาย สีชนิดนี้จะแห้งตัวเร็วมากโดยการอบที่อุณหภูมิ 120 – 160 C จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า สีอบ ( High Bake Paint ) หลังแห้งตัวแล้ว จะมีฟิล์มสีที่มีคุณภาพดีมาก มีความแข็งแรงของชั้นฟิลม์สีสูง ทนต่อตัวทำละลายและสารเคมีต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการยึดเกาะที่เยี่ยมมาก ให้ความเงาดี ทนต่อแสงแดดและคงในสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี สีชนิดนี้ก็คือสีที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์นั่นเอง 3. สีแห้งช้า หรือ สี 2K คือสีระบบ […]