อยากทำประกันหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ต้องรู้อะไรบ้าง

ปัจจุบันนี้มีผู้คนสนใจสร้างอพาร์ทเม้นต์ หอพัก เป็นจำนวนมาก เพราะมันเป็นแหล่งรายได้ Passive Income ที่เป็นที่นิยม แต่เงินที่ใช้ลงทุนก็ไม่ใช่น้อยๆ และเมื่อสร้างแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะคืนทุน ดังนั้นการคงอยู่ของตัวอาคารอพาร์ทเม้น หรือ หอพัก จึงเป็นหัวใจของการหารายได้นั่นเอง ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เจ้าของหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์ นึกถึงก็คือ การทำประกันภัย เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้าย เช่น อัคคีภัยหรือไฟไหม้กับทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไป แน่นอนการทำประกันภัยคือทางออกที่ถูกต้องที่คุณสามารถถ่ายโอนความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับแทน แต่จะทำประกันภัยอพาร์ทเม้นท์ หรือประกันหอพักอย่างไร เมื่อเกิดเหตุแล้วถึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมกับบริษัทประกันภัยได้อย่างคุ้มค่ากับทรัพย์สินที่เสียไป จริงๆ แล้ว ในการทำประกันที่เกี่ยวเนื่องกับการทำหอพัก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระหว่างทำการก่อสร้างอาคาร ช่วงที่หอพัก หรือ อพาร์ทเม้นท์ ก่อสร้างเสร็จแล้ว และเปิดดำเนินการ ช่วงที่ลงมือสร้างหอพัก หรือ อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งแน่นอนระหว่างที่ทำการก่อสร้าง ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไม่ว่าจะตัวอาคารที่กำลังสร้าง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียง โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่คุณต้องทำในช่วงเวลานี้เรียกว่า ประกันภัยตามมูลค่างาน ( Contractor’s all risk ) หรืออาจเรียกในชื่อ ประกันระหว่างก่อสร้าง ประกันผู้รับเหมา ซึ่งเราจะไม่พูดถึงในบทความนี้ […]