เบี้ยประกันสุขภาพ ปรับเพิ่มหรือไม่ อย่างไรดี

อีกเรื่องหนึ่งที่คนทำประกันสุขภาพ มักกังวลก็คือเรื่องของการเพิ่มเบี้ยประกันภัย ไม่รู้ว่าเพิ่มอย่างไร เพิ่มมากน้อยแค่ไหน เพราะการทำประกันสุขภาพแม้จะมีลักษณะความผูกพันเป็นแบบปีต่อปี แต่ถ้าใครทำแล้วก็ต้องทำระยะยาวกันทั้งนั้น และพอเป็นระยะยาวนี่แหละ ก็เลยไม่มีอะไรที่จะมารับประกันได้ว่าเบี้ยประกันมันจะคงที่ คิดง่ายๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ มีคำว่า “เงินเฟ้อ” ซึ่งหมายความว่าราคาสินค้าที่เรากิน เราใช้ มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไป ดังนั้นบทความนี้ จะขยายภาพรวมในเรื่องของเบี้ยประกันสุขภาพเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น ว่ามันมีการเพิ่มขึ้นจากปัจจัยใดและแบ่งเป็นกี่แบบ ซึ่งได้แก่         1.Normal Rate คือเพิ่มขึ้นตามอัตราปกติ โดยทุกบริษัทประกันเกือบจะใช้เหมือนกัน คือเพิ่มตามอายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปี บางที่ก็จะปรับทุกครั้งที่อายุลงท้ายด้วยเลข 1 หรือ 6 เช่น 31, 36, 41,….. ซึ่งคนที่ทำประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะทราบเรื่องนี้อยู่แล้ว ถือเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ อายุมากขึ้นโอกาสเจ็บป่วยก็มากขึ้น ต้นทุนค่ารักษาค่ายาก็แพงขึ้นตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไป         2.Claim Ratio คือเพิ่มขึ้นตามยอดการเคลม ซึ่งการเคลมในที่นี้เป็นได้ทั้งตัวเลขเคลมของผู้เอาประกันเอง ตัวเลขเคลมทั้ง Port ของบริษัทประกันภัย […]