เหตุเกิดที่ร้านขายอาหารแบบ Drive Thru

เช่าอาคารทำร้านอาหาร ป้าย DriveThru นอกร้านเสียหาย ประกันจ่ายไหม ? ในช่วงเช้ามืด ขณะที่พนักงานได้มาทำการเปิดร้านเป็นปกติ เขาสังเกตเห็นว่า ป้าย Drive Thru ที่ติดตั้งอยู่นอกตัวร้านได้รับความเสียหายจากการถูกขน คาดว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน่าจะมีรถหลังคาสูงขับเข้ามาชนป้ายดังกล่าว คำถาม คือ “ ร้านนี้มีการทำประกันภัยไว้ไหม ? ”  คำตอบ คือ มี คำถามต่อมา “แล้วสามารถเคลมความเสียหาย ของป้าย Drive Thru นี้ได้ไหม”  คำตอบ คือ ยังตอบไม่ได้ ต้องเช็ครายละเอียดของกรมธรรม์กันก่อน เมื่อตรวจสอบกรมธรรม์แล้ว เนื่องจากร้านดังกล่าว เช่าพื้นที่ของ Community Mall แห่งนี้ ตัวอาคารร้านจึงถูกทำประกันโดย เจ้าของ Community Mall ( เพราะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยตรง ตามหลักการมีส่วนได้ส่วนเสีย ) และ ร้านอาหารจึงทำประกันเพียง เฟอร์นิเจอร์ และ สต็อกสินค้า ซึ่งหมายถึงคุ้มครองเพียงทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้น ดังนั้นโดยหลัก ประกันจะให้ความคุ้มครองป้ายชื่อร้าน […]