ชน-แลก-แยกย้าย ภายใน 5 นาที อภิสิทธิ์ดีๆ จากประกันชั้น 1

โครงการชนแล้วแยก (Knock for Knock) ภายใต้แนวคิด ‘ชน-แลก-แยกย้าย’ เป็นแนวคิดที่ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และประหยัดเวลาของคนยุคปัจจุบัน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุที ต้องใช้เวลา 30 นาที – 1 ชั่วโมง ในการเคลม ก็อาจทำให้พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอีกหลายอย่าง เงื่อนไขโครงการ 1. รถยนต์ทั้ง 2 ฝ่าย ต้องเป็นรถยนต์ เก๋ง กระบะ หรือ รถตู้ เท่านั้น 2. รถยนต์ทั้ง 2 ฝ่ายต้องทำประกันชั้น 1 3. ทั้ง 2 ฝ่ายมีเอกสารชนแล้วแยก (ณ สถานที่เกิดเหตุ ทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีเอกสารชนแล้วแยกอยู่ในมือค่ะ) 4. เกิดอุบัติเหตุ (ไม่ใช่อุบัติเหตุรุนแรง และไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ) 5. ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันได้ว่า ฝ่ายใด ถูก-ผิด-ประมาทร่วม เมื่อครบถ้วนตามเงื่อนไข ทั้ง 5 […]