เปลี่ยนที่นอนจากบ้าน ไปเป็นคุก .. เพราะไฟไหม้บ้าน

คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหม ถ้าบ้านคุณไฟไหม้ แล้วคุณต้องติดคุกอีก ตำรวจที่ไหนจะใจร้ายได้ลงคอ ! ขอบอกว่า ในชีวิตจริง มันเป็นไปได้ครับ ! เพราะในบางครั้งผลที่เกิดขึ้นไม่ได้จบลงแค่ความเสียหายของบ้านคุณ เทพเจ้าแห่งอัคคี อาจลุกลามไปถึงบ้านที่อยู่ติดกัน และถ้าโชคร้ายยิ่งกว่านั้น ไฟร้ายอาจพรากชีวิตของผู้อื่นไปด้วย ในทางกฎหมายอาญา จะมี หมวดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ( ในประมวลกฎหมายอาญา จะจัดอยู่ในลักษณะที่ 5 ) ซึ่งหลายๆ มาตราในนั้นจะพูดถึงเรื่องการเกิดเพลิงไหม้วัตถุและอาคารแบบต่างๆ โดยแยกความผิดและโทษตามสาเหตุ และ ความรุนแรงของผลเสียที่เกิดขึ้น พูดกันง่ายๆ สาเหตุและโทษจะมีตั้งแต่ ตั้งใจวางเพลิงไปจนถึงไฟไหม้ เพราะความประมาท มากกว่านั้นคุณรู้หรือไม่ แม้จะยังไม่มีไฟไหม้ แต่แค่เตรียมการที่จะวางเพลิง คนๆ นั้นก็มีความผิดตามกฎหมายแล้ว ยกตัวอย่างความผิดและโทษให้เห็นกันง่ายๆ แค่คุณทำให้เกิดเพลิงไหม้กับสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ ที่มันเป็นของคุณเอง แม้ไฟจะยังไม่ลุกลามหรือทำให้ใครคนอื่นเดือดร้อน คุณเชื่อหรือไม่ว่า ขาข้างหนึ่งของคุณอาจย้ายเข้าไปอยู่ในตารางเสียแล้ว เพราะมีโอกาสถูกจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท เนื่องจากกฎหมายใช้คำว่า “….เพลิงไหม้….  จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น” โดยสรุปแล้ว โทษและความผิดจะรุนแรงตาม สาเหตุ คือตั้งใจทำหรือเกิดจากความประมาท ( แสดงว่าจุดธูปไหว้พระทิ้งไว้ […]