ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

  สำรวจดูว่า คุณมีสิทธิพิเศษที่ได้ฟรี จากการเป็นสมาชิกต่างๆ ไหม เช่น กสิกรไทย ติดต่อผ่าน LINE KBank Live https://bit.ly/2NedgxX โดยอ่านรายละเอียดและระยะเวลาในการคุ้มครองให้ละเอียด ตรวจสอบดูว่าคุณมีสวัสดิการในการรักษาอยู่แล้วไหม เช่น สิทธิประกันสังคม , ประกันสุขภาพ ถ้ามีให้ตรวจดูความคุ้มครองในกรมธรรม์ หรือสอบถามบริษัทประกันโดยตรงว่าขยายความคุ้มครองหรือไม่ ( ซึ่งส่วนใหญ่จะขยายความคุ้มครอง ) 3.อย่ารีบตัดสินใจซื้อ ให้ดูเงือนไขของกรมธรรม์แต่ละบริษัทประกันภัยให้ละเอียด เพื่อให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะส่วนตัวของคุณ อายุ ( กรณีทำให้ทารก เพราะบางที่รับตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ) อาชีพ ( บางบริษัทประกันไม่รับ บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสายการบินและสนามบิน ) ประวัติการเดินทางกลับมาจาก ต่างประเทศ ( บริษัทประกันจะมีระยะเวลาต้องรอคอยก่อนสมัคร ) ประวัติสุขภาพ หรือโรคประจำตัว ( ซึ่งข้อนี้บริษัทประกันส่วนใหญ่จะสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน ) 4.ดูเงื่อนไขความคุ้มครองที่คุณต้องการ กรณีที่คุณไม่มี สวัสดิการในการรักษาพยาบาลเลย ให้น้ำหนักกับความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ซึ่งบริษัทประกันจะจ่ายให้ตามค่ารักษาพยาบาลที่แท้จริง […]