6 ความคุ้มครองเหล็กสำหรับร้านค้า

สำหรับร้านค้า หรือร้านอาหารต่างๆ ซึ่งวันๆ หนึ่งต้องสัมพันธ์กับผู้คนมากมาย ไม่ใช่เพียงพนักงานของตนเอง แต่ยังมีลูกค้าจำนวนอีกมากมายที่เข้าออกในแต่ละวันยิ่งต้องเจอคนมาก ความเสี่ยงต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำประกันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจไม่กระทบมากนักเมื่อเกิดเหตุไม่พึงปรารถนา โดยความคุ้มครองหลักๆ ที่ร้านค้าควรมีการทำประกันภัยไว้ก็คือ 1. ไฟไหม้ แน่นอนเป็นความคุ้มครองหลักที่ทุกกรมธรรม์ต้องมี 2. ภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจได้แก่ ลมพายุ แผ่นดินไหว หรือน้ำท่วม 3. โจรกรรม ส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเฉพาะการโจรกรรมที่ปรากฎล่องลอยการงัดแงะ 4. ประกันเงินสด ซึ่งครอบคลุมทั้ง ตัวเงินสด ตามวงเงินที่ตกลงกันไว้และความสูญหายหรือเสียหายของตู้นิรภัย รวมถึงความคุ้มครองอื่นตามที่ได้ซื้อในกรมธรรม์ 5. กระจก กรณีที่ร้านมีส่วนประกอบของกระจกที่ถูกติดตั้งอย่างถาวร จนเป็นส่วนหนึ่งของผนังอาคาร 6. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ( PL ) ในกรณีที่ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกมาประสบอุบัติเหตุในร้าน โดยเป็นความผิดที่ร้านต้องรับผิดชอบ ประกันประเภทนี้จะเข้ามามีบทบาท นอกจากนั้นอาจยังมีประกันประเภทอื่นๆ อีก เช่นประกันธุรกิจหยุดชะงัก แต่ผู้เอาประกันท่านใดยอมซื้อความคุ้มครองทั้ง 6 ประเภท ข้างต้นผมก็ถือว่าทันสมัยและใจเด็ดแล้วครับ ท่านสามารถดูเนื้อหาในรูปแบบ VDO ได้ ที่นี้ K.strong Youtube การประกันร้านค้า […]