การประกันระหว่างก่อสร้าง หรือ การประกันงานก่อสร้าง ( Contractor’s All Risk )

กรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้าง หรือระหว่างก่อสร้างเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอีกประเภทหนึ่ง ในหมวดกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับวิศวกรรม ชื่อเรียกของการประกันภัยชนิดนี้รู้จักกันในหลายชื่อ โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นประกันความรับผิดของผู้รับเหมา ประกันภัยการก่อสร้าง ประกันภัยการก่อสร้างหรือประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมาเข้าไปรับงานก่อสร้างตามสัญญาแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิศวกรรมการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโรงแรม ก่อสร้างอาพาร์ทเม้นต์ ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างถนน ก่อสร้างสะพาน หรืองานติดตั้งเครื่องจักร งานระบบต่างๆ เพื่อเป็นการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย กรมธรรม์ประกันงานก่อสร้างตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ ในกรณีที่ผู้รับเหมาต้องเข้าไปรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้รับเหมาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการว่าจ้างนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน สะพาน หรือแม้กระทั่งการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้รับเหมาหรือผู้ว่าจ้างอาจเคยเจอปัญหาหรือได้ยินข่าวประเภทนี้ เครนล้มทับบ้านคนที่อยู่ด้านข้างโครงการ เกิดไฟไหม้อาคารที่ก่อสร้างกำลังจะเสร็จ ตอกเสาเข็มแล้วทำให้อาคารข้างเคียงเสาและคานร้าว คนงานทาสีตึกทำของตกลงมา ทับคนด้านล่างเสียชีวิต พายุพัดกระเบื้องที่กำลังติดตั้ง ไปโดนรถยนต์คนอื่นเสียหาย ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร เกิดอุบัติเหตุโรงงานไฟไหม้ และอื่น ๆ กรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้าง ประกันภัยโครงการ หรือประกันระหว่างก่อสร้างจะช่วยตอบโจทย์คุณได้ โดยประกันระหว่างก่อสร้างจะมีความคุ้มครองซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนคือ 1.ในส่วนของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (Material Damage Section) ซึ่งแบ่งออกเป็น       1.1 ความคุ้มครองในส่วนที่เป็นวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างต่างๆ (Building and Civil […]