กรณีศึกษาที่ 1

กรณีศึกษาที่ 1 เป็นผู้สอบถามมาจาก จังหวัดระยอง เรื่องมีอยู่ว่าธนาคารปล่อยเงินกู้ และ บังคับให้ทำประกันผ่านธนาคาร แต่เห็นทาง เค.สตรองค์ ฯ ให้ความรู้เรื่องการประกันภัย ผ่านทางเวบไซต์ จึงได้ส่งกรมธรรม์มาให้ทางเราดูว่ามีประเด็นใดที่บกพร่อง

 

     จากกรมธรรม์จะเห็นว่า กรมธรรม์ฉบับนี้ออกโดยธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่ง ( ตามตำแหน่งที่ 3 ) ซึ่งโดยปกติทางธนาคารจะทำประกันคุ้มครองเฉพาะสิ่งที่เป็นหลักประกัน ของธนาคาร คือเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง เท่านั้น ( ตามตำแหน่งที่ 1 ) สิ่งที่เกิดขึ้นในกรมธรรม์ฉบับนี้คือ

1. ลูกค้ามีความเข้าใจว่าได้ทำประกันทรัพย์สินทั้งหมดแล้ว แต่ปรากฏว่าในความเป็นจริง มีความคุ้มครองเพียงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ( ซึ่งธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ด้วย ) ทั้งๆ ที่ลูกค้าประกอบธุรกิจโรงกลึง ( ตามตำแหน่งที่ 2 ) แต่ทรัพย์สินในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และ สต็อกสินค้า ไม่มีความคุ้มครองเลย

2. แม้จะการระบุความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง แต่เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียด การระบุคุ้มครองเพียงสิ่งปลูกสร้าง ถือว่าเป็นความบกพร่องอย่างมาก เพราะถ้าเกิดความเสียหายกับ กันสาดที่ต่อเติมออกไปจากตัวอาคาร หรือ ประตูโรงงาน จะไม่ได้รับความคุ้มครองเลย ดังนั้นควรระบุว่า สิ่งปลูกสร้าง ( ไม่รวมฐานราก ) รวมส่วนต่อเติมอาคาร ประตู รั้ว กำแพง รวมถึงโรงจอดรถ การระบุเช่นนี้จะทำให้ทรัพย์สินในหมวดสิ่งปลูกสร้างได้รับความคุ้มครองทั้งหมด