ผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่ มักคิดว่าเมื่อชำระค่าเบี้ยและมีกรมธรรม์ในมือ ทรัพย์สินของตนเองก็จะมีความคุ้มครองที่สมบูรณ์แบบแล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้น  การคิดเช่นนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะกรมธรรม์ก็เปรียบเสมือนที่เก็บสัญญาประกันภัย ถ้าข้อความในสัญญาประกันภัยไม่ครบถ้วนและครอบคลุม ความคุ้มครองในกรมธรรม์จะสมบูรณ์ได้อย่างไร

” ดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว่ากรมธรรม์ ก็คือข้อมูลและรายละเอียดในกรมธรรม์นั่นเอง “

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่า กรมธรรม์ที่ออกโดยตัวแทนหรือนายหน้าที่ไม่มีความรู้ทางด้านประกันภัยอย่างแท้จริง หรือการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์โดยเลือกที่เบี้ยประกันต่ำที่สุดนั้น เมื่อเกิดความเสียหายและต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัย กรมธรรม์ที่ไม่มีคุณภาพเหล่านี้ จะส่งสร้างความเสียหายและผลกระทบต่อผู้ถือกรมธรรม์อย่างไร

กรณีศึกษาที่ 1

ประเภทกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ประเด็นที่มา  ทำประกันผ่านธนาคาร
ปัญหาที่พบ  ระบุรายละเอียดทรัพย์สินไม่ครบถ้วน

 

กรณีศึกษาที่ 2

ประเภทกรมธรรม์  กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ประเด็นที่มา  เกิดความเสียหายแล้วไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้เต็มจำนวน
ปัญหาที่พบ  ทำประกันภัยต่ำกว่าทุน

 

กรณีศึกษาที่ 3

ประเภทกรมธรรม์  กรมธรรม์ประกันมูลค่าตามสัญญา / กรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง
ประเด็นที่มา  การทำประกันตรงกับบริษัทประกันภัยเป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือ
ปัญหาที่พบ  ใบเสนอที่ออกโดยบริษัทประกันภัย ขาดความคุ้มครองในส่วนที่สำคัญ

 

กรณีศึกษาที่ 4

ประเภทกรมธรรม์  กรมธรรม์ประกันมูลค่าตามสัญญา / กรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง
ประเด็นที่มา  การทำประกันต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดถึงความเสี่ยง
ปัญหาที่พบ  งานก่อสร้างที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ ต้องระวัง

 

กรณีศึกษาที่ 5

ประเภทกรมธรรม์  กรมธรรม์ประกันมูลค่าตามสัญญา / กรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง
ประเด็นที่มา  กรณีศึกษาผู้ว่าจ้างที่มีความฉลาดในการจัดการประกันภัยของโครงการ
ปัญหาที่พบ  โครงการแบ่งสัญญาว่าจ้างเป็นหลายส่วน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งสำเนากรมธรรม์มาให้ทางเรา วิเคราะห์ จุดอ่อนของกรมธรรม์ได้ ผ่านทางช่องทางนี้ โดยส่งมาในรูปแบบของ PDF

แบบฟอร์มวิเคราะห์กรมธรรม์

  • Max. file size: 512 MB.