คำนวณเบี้ยประกัน

 • บ้านพัก
 • ร้านค้า
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันการเดินทาง
 • ประกันอื่นๆ

ประกันภัยบ้านพัก

ประกันภัยร้านค้า

 • เงื่อนไข

  1. ผู้เอาประกันต้องเป็นเจ้าของอาคารที่ใช้ประกอบการ (ไม่ใช่เช่าอาคาร ยกเว้นกรณีร้านค้าในห้างสรรพสินค้า)

  2. ตัวอาคารต้องประกอบด้วยปูน 80%

 • Please enter a value greater than or equal to 2.
 • Please enter a value greater than or equal to 1.
 • Please enter a value greater than or equal to 0.
 • Please enter a value greater than or equal to 0.
 • ตัวอย่างคำอธิบายต่างๆ พร้อมทั้งวีดีโอประกอบ

  ตัวอย่างคำอธิบาย

 • Please enter a value greater than or equal to 500000.

 • หมายเหตุ

  1. การประกันต่ำกว่าทุน จะได้รับผลเมื่อเกิดความเสียหาย ตามหลักการเฉลี่ย เนื่องจากผู้เอาประกันร่วมประกันตนเอง
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุ

 • ค้นหาแพกเกจประกัน

ประกันการเดินทาง


ประกันอื่นๆ

ประกันสำหรับรายบุคคล

1. ประกันสุขภาพ
2. ประกันผู้เล่นกอล์ฟ
3. ประกันวิชาชีพ

ประกันสำหรับธุรกิจ

1. ประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
2. ประกันระหว่างก่อสร้าง
3. ประกันโจรกรรม
4. ประกันเงิน
5. ประกันป้ายโฆษณา
6. ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
7. ประกันความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย
8. ประกันภัยเครื่องจักร
9. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
10. ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
11. ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์
12. Cyber Insurance

ประกันสำหรับการขนส่ง

1. ประกันการขนส่งสินค้าในประเทศ
2. ประกันการขนส่งสินค้าทางทะเล
3. ประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง

บทความ