เค.สตรองค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ เราแตกต่างเพื่อเติบโตไปพร้อมคุณ

เค.สตรองค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คือโบรคเกอร์ประกันวินาศภัย ที่มีประสบการณ์ ด้านประกันรถยนต์ ประกันบ้านพัก ประกันโรงงาน ประกันร้านค้าและธุรกิจต่างๆ ประกันงานก่อสร้าง ประกันความรับผิดบุคคลภายนอก และ ประกันประเภทต่างๆ

หลักในการทำงานของเรา

  1. เค.สตรองค์ จะถามข้อมูลที่จำเป็นจากลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่า เราจะสามารถนำเสนอแบบประกันที่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการจริงๆ เพราะบ่อยครั้งลูกค้าที่ติดต่อมาไม่มีความรู้ความเข้าใจในการประกันที่มากพอ จึงมีความเข้าใจผิด และสื่อสารโดยใช้คำศัพท์ที่ได้ยินมา หรือ เอกสารอ้างอิง ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในทางประกันภัย

      2. เค.สตรองค์ จะอธิบายภาพรวม ให้คุณเข้าใจ ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำคือประกันประเภทใด และประกันประเภทนี้จะช่วยคุ้มครองอะไรบ้าง

      3. เค.สตรองค์ จะตอบทุกข้อสงสัยของคุณ เราจะไม่ตอบเพียง ได้ หรือ ไม่ได้ แต่เราจะให้เหตุผลคุณ เพื่อให้คุณเกิดความเข้าใจที่แท้จริง

     4. เค.สตรองค์ จะแนะนำคุณ อย่างตรงไปตรงมา โดยเอาผลประโยชน์ที่คุณลูกค้าจะได้รับเป็นที่ตั้ง

      5. เค.สตรองค์ จะยืนหยัดและให้ความสำคัญกับหลักการที่ถูกต้องในจรรยาบรรณ และหลักการที่ถูกต้อง มากกว่าเบี้ยประกันที่เราจะได้รับ

      6. เค.สตรองค์ จะช่วยคุณเคลม แม้ในเคสที่มีความกล้ำกลึ่งของความคุ้มครองกับสาเหตุที่เกิดขึ้น ถ้าเราสามารถหาช่องทางช่วยได้ เราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อลูกค้าของเรา

โดยเรามีความรู้ในเชิงลึก เพราะเรามีพื้นฐานทั้งการประกันภัย กฎหมาย และ บัญชี นอกจากนั้นเรายังทำหน้าที่เคลมและให้คำปรึกษาลูกค้าเมื่อมีการเคลมด้วย

ตัวอย่างที่เราเคลมให้กับลูกค้า

วิธีคิดและการทำงาน

K.Strong Insurance คือนายหน้าประกันวินาศภัยภัย ที่เน้นความจริงใจในการให้บริการ โดยยึดหลักในการทำธุรกิจ คือการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านประกันภัยที่ถูกต้อง และตรงไปตรงมาแก่ลูกค้า โดยไม่เอาผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง แต่เน้นการสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่เข้าใจแก่คนทั่วไปในทิศทางที่ถูกต้องในระยะยาว โดยเราจะทำหน้าที่ประสานสิทธิและผลประโยชน์ ของ 3 ฝ่ายคือ ลูกค้า บริษัทประกันภัย และ ตัวเราเอง ภายใต้การให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน โดยมีเหตุผล และมิตรภาพเป็นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

มีแนวคิดที่อยากจะทำให้ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย มีการพัฒนาไปในทางบวก คือ เป็นธุรกิจที่ทั้งผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการ ต่างให้ความสำคัญกับสิทธิและหน้าที่ ที่แต่ละฝ่ายพึงได้หรือพึงมี อันหมายถึงขอบเขตของความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยแต่ละประเภท ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัย จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดมาตราฐานและการพัฒนาในธุรกิจประกันภัยของประเทศในระยะยาว

♥♥ นอกจากนั้นเรายังให้ความสำคัญกับ บริษัทประกันที่เป็นพันธมิตร เราให้ความสำคัญในการเลือกความมั่นคงทางการในระยะยาวของบริษัทประกันภัย มากกว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับ ♥♥

สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจประกันภัยด้านใด สามารถกดเข้าเนื้อหาการประกันประเภทนั้นๆ ได้ตามปุ่มด้านล่าง

ประกันแบบต่างๆที่ เค.สตรองค์ฯ มีความชำนาญ

ลูกค้าที่ใช้บริการกับทางเรา

ถ้าต้องการปรึกษา หรือ ทำประกันภัย สามารถติดต่อเราได้ทันที

นอกจากนั้น เรายังมีการให้ความรู้ ต่างๆ มากมาย ผ่านทางช่องทาง Youtube

ติดต่อ เค.สตรองค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

Line ID : @k.strong

Tel : 02-8489858-9 , 083-246-3599

Email : [email protected]