การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

     ในสถานที่ประกอบการย่อมต้องมีบุคคลมากมายเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือลูกค้า บางครั้งก็หลักเลี่ยงไม่ได้ว่าอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้น และเมื่อบุคคลผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ จากความผิดพลาดของสถานประกอบการ ก็หนีไม่พ้นที่เจ้าของสถานประกอบการนั้นจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัย จะเข้ามาช่วยชดใช้ค่าสินไหมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น อันเนื่องมากจากสาเหตุอันเกิดจากความผิดที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุม

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยปกติกรมธรรม์จะมีการกำหนดความรับผิดส่วนแรกสำหรับผู้เอาประกันภัย สำหรับความรับผิดในหมวดนี้
3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

ข้อดีของการทำประกันกับเรา


ข้อดีของการทำประกันกับเรา

" ราคาย่อมเยาว์ เพราะเรามีหลายบริษัทประกันภัยบริการท่าน นอกจากนั้นเรายังเป็นนายหน้าประกันภัยที่มีความรู้จริงในแบบประกันนั้นๆ "

สนใจ สั่งซื้อประกัน Click ที่นี่ ติดต่อเรา

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเรามีความชำนาญและมีประสบการณ์สำหรับงานประกันประเภทนี้ การซื้อประกันผ่านคนที่มีความรู้จริง ย่อมช่วยท่านได้เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกจากนั่นเรายังแนะนำท่านให้กรมธรรม์ของท่านมีคุณภาพและครอบคลุมความเสี่ยงมากที่สุดที่ท่านอาจต้องเผชิญ

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเราเป็นประกันดี ประกันคุณภาพ ประกันที่จริงใจ ใส่ใจในเรื่องบริการ รักษาคำพูด และเราเชื่อหลักที่ว่า ถ้าคุณอยากใช้บริการกับใคร คุณจะติดต่อเข้ามาเอง ดังนั้นเราจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการสร้างความรำคาญให้กับลูกค้า