ประกันวิชาชีพ

ประกันวิชาชีพ ( Professional Indemnity Insurance )

     ในการประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทนาย ผู้ออกแบบ ผู้คุมงานก่อสร้าง หรือ วิชาชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้ความชำนาญความรู้ความสามารถเฉพาะทาง กรมธรรม์ฉบับนี้จะเพิ่มความสบายใจในการทำงานมากขึ้น เพราะความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ แต่ในความเป็นจริงเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจะไม่เกิดขึ้น 100% โดยกรมธรรม์ประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเว้นการกระทำ ของผู้เอาประกันภัย ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย

ข้อดีของการทำประกันกับเรา


ข้อดีของการทำประกันกับเรา

" ราคาย่อมเยาว์ เพราะเรามีหลายบริษัทประกันภัยบริการท่าน นอกจากนั้นเรายังเป็นนายหน้าประกันภัยที่มีความรู้จริงในแบบประกันนั้นๆ "

สนใจ สั่งซื้อประกัน Click ที่นี่ ติดต่อเรา

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเรามีความชำนาญและมีประสบการณ์สำหรับงานประกันประเภทนี้ การซื้อประกันผ่านคนที่มีความรู้จริง ย่อมช่วยท่านได้เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกจากนั่นเรายังแนะนำท่านให้กรมธรรม์ของท่านมีคุณภาพและครอบคลุมความเสี่ยงมากที่สุดที่ท่านอาจต้องเผชิญ

ทำไมต้องเป็น KSTRONG INSURANCE เพราะเราเป็นประกันดี ประกันคุณภาพ ประกันที่จริงใจ ใส่ใจในเรื่องบริการ รักษาคำพูด และเราเชื่อหลักที่ว่า ถ้าคุณอยากใช้บริการกับใคร คุณจะติดต่อเข้ามาเอง ดังนั้นเราจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการสร้างความรำคาญให้กับลูกค้า