ข่าวดี กรมธรรม์บ้านแบบใหม่ คุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ

ล่าสุดเมื่อปลายเดือนมกราคม 58 ที่ผ่านมา นายทะเบียนได้มีคำสั่งอนุมัติแบบประกันบ้านพักแบบใหม่ที่ ทาง สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ทำหนังสือขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อดีของแบบกรมธรรม์ประกันบ้านพักแบบใหม่นี้คือ

มีความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัยได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ในราคาเพียง 100 บาท ( เบี้ยสุทธิ )
สามารถซื้อความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติมได้ ถ้าความคุ้มครองรวมกัน 20,000 บาท ไม่เพียงพอ
ไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง มาใช้กับ 4 ภัยธรรมชาตินี้
ไม่ต้องซื้อกรมธรรม์ภัยพิบัติ ( ทุนประกันในหมวดที่ 2 กรมธรรม์ที่อยู่อาศัยรูปแบบเดิม)
ไม่ต้องเคลมค่าสินไหมผ่านกองทุนภัยพิบัติ ( กรณีเสียหายจากภัยธรรมชาติ ) ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก
โดยรวมแล้ว เมื่อเทียบกับแบบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นแบบเดิม กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบใหม่นี้มีความคล่องตัวและสะดวกกว่าในเรื่องการเคลม เพราะไม่ต้องผ่านกองทุนภัยพิบัติ