ทำไม .. บริษัทประกันประกันภัยจึง ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้

การประกาศยกเลิกกรมธรรม์โควิด แบบ เจอ จ่าย จบ ของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย จำกัด กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต เพราะส่งผลกระทบต่อลูกค้าจำนวนมากที่หวังพึ่ง ค่าสินไหมทดแทน