การจัดการความเสี่ยง ( Risk Management )

ความเสี่ยง เป็นเรื่องที่มีอยู่รอบตัวเราทุกคน อาจเกิดขึ้นกับใครเวลาใดก็ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงมากมายมีผลต่อการดำเนินชีวิต เราไม่สามารถหยุด ไม่ให้เกิดความเสี่ยงได้ แต่เราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้ โดยวิธีการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) นั้น คือ การหาวิธีที่จะทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นลดลง หรือผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นลดลงในระดับที่เรายอมรับได้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 1.การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ( Risk Reduction ) เป็นการหาวิธีที่จะทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นลดลง เช่น ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดอย่างหนัก แต่เวลาไปทำงานเราต้องใช้บริการรถไฟฟ้า ในช่วงเวลาที่คนแออัด เราก็สามารถลดความเสี่ยงในการที่จะติดไข้หวัดใหญ่โดยการสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ต้องอยู่กับคนจำนวนมาก 2.การเลี่ยงความเสี่ยง ( Risk Avoidance ) คืออาจมองว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมาก และผลกระทบอาจมาก จึงเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงนั้น เช่น คนมีการวางแผนว่าจะเดินทางไปที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย แต่ปรากฏว่ามีข่าวว่าภูเขาไปที่นั้นกำลังประทุในรอบหลายปี ต้องมีการอพยพผู้คน ดังนั้นคุณอาจเลี่ยงความเสี่ยงโดยตัดสินใจไม่เดินทางไปในช่วงนี้ และเลื่อนการเดินทางออกไปแทน 3.การยอมรับความเสี่ยง ( Risk Acceptance ) เป็นการยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากมองว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ร้ายแรงนัก แต่การจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากกว่า เช่น บ้านเราตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ ปรากฏว่ามีข่าวว่าจะมีการปล่อยน้ำจากต้นน้ำลงมา […]