ความเสียหายทรัพย์สิน

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในทางประกันภัย

เคยสงสัยไหมว่าในกรมธรรม์ประกันภัยหลายๆประเภท จึงมีการเขียนถึงความคุ้มครองเรื่องความรับผิดของบุคคลภายนอก แล้วเคยสงสัยไหมว่า จริงๆ ความหมายของคำคำนี้คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ความคุ้มครองในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ( Public Liability หมายถึง ความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่ชดใช้แทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไปทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก และในความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย )

ส่วนความหมายของบุคคลภายนอกก็คือ  “บุคคลที่มิได้เป็นคู่กรณี หรือคู่สัญญา แต่อาจมีสิทธิเกี่ยวข้อง”

ตัวอย่างของความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในหลายประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

 • กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ ขับรถไปชนรถยนต์คันอื่น และ ทำให้คนขับในรถคันอื่นบาดเจ็บ
  • ความเสียหายในการซ่อมรถคู่กรณี และ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าสินไหมกรณีที่คู่กรณีเสียชีวิต

 • กรมธรรม์ประกันโรงงานแบบสรรพภัย ( Industrial All Risks )
  • โรงงานไฟไหม้แล้วลามไปทำให้ทรัพย์สินของ อาคารข้างๆ เสียหาย

 • กรมธรรม์ประกันร้านค้า แบบแพ็คเกจที่มีการซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วลื่นล้ม ทำให้หัวแตกเนื่องจากที่พื้นมีน้ำ เพราะพนักงานไม่ได้เช็ด
  • เปิดร้านค้าในห้างสรรพสินค้า แล้วพนักงานที่ร้านทำให้เกิดไฟไหม้แล้วลามไปทำให้ทรัพย์สินร้านข้างๆ เสียหาย

 • กรมธรรม์ตามมูลค่างาน ( Contractor’s All Risk )
  • ผู้รับเหมาทำการปรับปรุงห้องพักในคอนโด แล้วไปโดนท่อน้ำแตก น้ำไหลรั่วและซึม ลงมาที่ห้องข้างๆที่ติดกัน และ ห้องด้านล่างเสียหาย ทำให้ทรัพย์สินห้องอื่นเสียหาย
  • ผู้รับเหมาสร้างอาคาร 18 ชั้น ทำการตอกเสาเข็ม ปรากฏว่าอาคารที่อยู่ติดกันกำแพงร้าวเป็นแนวยาว

นี่คือส่วนหนึ่งของตัวอย่าง ที่ต้องการทำให้เห็นว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกมีความเสี่ยงเพียงใด และจะดีแค่ไหมถ้ากรมธรรม์นั้นๆ ของคุณมีความคุ้มครองในส่วนนี้