หยุดกิจการปรับปรุงอาคารชั่วคราว ผู้รับเหมาพลาดไฟไหม้ ประกันเดิมที่มีคุ้มครองไหม ?

ธุรกิจเมื่อดำเนินการมาต่อเนื่องยาวนานระดับหนี่ง ก็อาจต้องมีการปรับปรุงตกแต่งอาคารใหม่เพื่อให้เกิดความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า หรือธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้ได้รูปโฉมของอาคารใหม่และพร้อมที่จะรับทรัพย์ในอนาคตต่อไป

ข้อสงสัยคือแล้วระหว่างที่เราปิดปรับปรุง ถ้าเกิดเหตุจนทำให้อาคารของเราเสียหาย ประกันทรัพย์สินที่เราทำไว้จะมีความคุ้มครองหรือไม่ และเราควรจะต่อประกันภัยไหม ? ถ้าประกันใกล้ครบอายุพอดี

โดยปกติ ในการทำประกันทรัพย์สิน กรมธรรม์จะให้ระบุลักษณะการใช้งานครับ จะเป็น โรงแรม อพาร์ทเม้นต์ ร้านค้า หรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ จะมีระบุชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้เพราะมันจะแสดงถึงความเสี่ยงในการรับประกันภัย ซึ่งจะมีผลต่อเบี้ยประกันโดยตรง เพราะแต่ละธุรกิจความเสี่ยงย่อมแตกต่างกัน

ดังนั้นในประเด็น ที่ว่า

เรากำลังจะปรับปรุงอาคารและครบกำหนดต่ออายุกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินพอดี เราควรต่อประกันไหม ?

ตอบ ผมขอแยกเป็น 2 กรณีนะครับ คือ

  1. เราหยุดกิจการชั่วคราว แล้วทำการ Renovate ทั้งอาคารเลย กรณีนี้ ผมไม่แนะนำให้ต่อกรมธรรม์ทรัพย์สินครับ เนื่องจากจะมีปัญหาถ้าเกิดการเคลมครับ เพราะต้องไม่ลืมว่า ตอนที่เรา Renovate อาคาร ลักษณะการใช้งานของอาคาร คืออาคารระหว่างปรับปรุงครับ ดังนั้นในกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินยังคงระบุว่าลักษณะการใช้งานคือ ร้านค้า ซึ่งความเสี่ยงจริงในทางปฎิบัติก็จะไม่ตรงกับลักษณะการใช้งานที่ระบุ สรุปคือทำให้เราไม่สามารถเคลมหรือเรียกร้องความเสียหายได้ครับ

ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องต่อประกันทรัพย์สินครับ เพราะจะทำให้เสียเบี้ยประกันโดยเปล่าประโยชน์

  1. เรา renovate แค่บางส่วนและยังมีการเปิดดำเนินการปกติ เช่นเป็นร้านอาหาร เรามีการต่อขยายพื้นที่ออกไปเพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในกรณีนี้ก็จะมีทั้งการเปิดร้านและมีการปรับปรุงร้านในเวลาเดียวกัน

ถ้าเป็นกรณีนี้ เรายังคงต้องต่อประกันเหมือนเดิมครับ เพราะในอาคารยังคงมีทรัพย์สินของเรา ไม่ว่าจะเป็นสต็อกหรือเฟอร์นิเจอร์และลักษณะการใช้งานก็ยังคงถูกต้องตามลักษณะการใช้งานจริง

แต่ประเด็นปัญหาก็คือ ถ้าระหว่างที่ปรับปรุงร้าน ช่างเกิดพลาดทำให้เกิดไฟไหม้ส่วนที่ปรับปรุงและลามมาโดนส่วนอื่นๆ ด้วย ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับ ว่าไม่สามารถเคลมได้ครับถ้าเป็นกรมธรรม์อัคคีภัย แต่ถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ก็อาจมีโอกาสเคลมได้ ซึ่งสุดท้ายบริษัทประกันภัยที่จ่ายสินไหมให้กับเราก็จะไปไล่เบี้ยเรียกเก็บจากผู้รับเหมาต้นเหตุอยู่ดีครับ

สำหรับวิธีที่จะมาแก้ปัญหา ทั้ง 2 กรณี ก็คือการทำประกันระหว่างก่อสร้าง Contractors All risk ครับ โดยให้น้ำหนักในส่วนของ ความคุ้มครองทรัพย์สินเดิมผู้ว่าจ้างนะครับ เพราะอย่าลืมว่า อาคารที่ผู้รับเหมาปรับปรุงคือทรัพย์สินของเรา ( กรณีที่เราเป็นเจ้าของอาคาร ) ผู้รับเหมาผิดพลาดเกิดความเสียหายขึ้นมา อย่างน้อยบริษัทประกันยังมาชดใช้ให้กับเรา และเมื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงเสร็จแล้ว กลับมาดำเนินธุรกิจ เราก็กลับมาประกันทรัพย์สินเหมือนเดิม โดยปรับทุนประกันให้สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินจริงหลังจากการปรับปรุงครับ