ประกันการก่อสร้าง หรือ ประกันงานก่อสร้าง ( Contractor’s All Risk )

ประกันงานก่อสร้าง หรือประกันการก่อสร้าง

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยอีกประเภทหนึ่ง ในหมวดกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับวิศวกรรม ชื่อเรียกของการประกันภัยชนิดนี้รู้จักกันในหลายชื่อ โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นประกันความรับผิดของผู้รับเหมา ประกันการก่อสร้าง ประกันการก่อสร้างหรือประกันงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมาเข้าไปรับงานก่อสร้างตามสัญญาแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิศวกรรมการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโรงแรม ก่อสร้างอพาร์ทเม้นต์ ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างถนน ก่อสร้างสะพาน หรืองานติดตั้งเครื่องจักร งานระบบต่างๆ เพื่อเป็นการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย กรมธรรม์ประกันงานก่อสร้างตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ ในกรณีที่ผู้รับเหมาต้องเข้าไปรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้รับเหมาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการว่าจ้างนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน สะพาน หรือแม้กระทั่งการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ซึ่งผู้รับเหมาหรือผู้ว่าจ้างอาจเคยเจอปัญหาหรือได้ยินข่าวประเภทนี้

 • เครนล้มทับบ้านคนที่อยู่ด้านข้างโครงการ
 • เกิดไฟไหม้อาคารที่ก่อสร้างกำลังจะเสร็จ
 • ตอกเสาเข็มแล้วทำให้อาคารข้างเคียงเสาและคานร้าว
 • คนงานทาสีตึกทำของตกลงมา ทับคนด้านล่างเสียชีวิต
 • พายุพัดกระเบื้องที่กำลังติดตั้ง ไปโดนรถยนต์คนอื่นเสียหาย
 • ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร เกิดอุบัติเหตุโรงงานไฟไหม้
 • และอื่น ๆ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการ ประกันการก่อสร้าง หรือประกันงานก่อสร้าง ผ่าน เค.สตรองค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

กรมธรรม์ประกันงานก่อสร้าง ประกันการก่อสร้าง ประกันภัยโครงการ หรือประกันระหว่างก่อสร้างจะช่วยตอบโจทย์คุณได้

โดยประกันระหว่างก่อสร้างจะมีความคุ้มครองซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนคือ

1.ในส่วนของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (Material Damage Section) ซึ่งแบ่งออกเป็น

      1.1 ความคุ้มครองในส่วนที่เป็นวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างต่างๆ (Building and Civil Engineering Works) จะคุ้มครองทรัพย์สินดังที่ระบุไว้ในหน้าตาราง ซึ่งได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากเหตุที่ไม่สามารถคาดหมายได้ หรือได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ เช่นการล้มทับของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ การผิดพลาดจากการทำงานของคนงานก่อสร้าง และอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

      1.2 งานติดตั้งเครื่องจักร (Machinery Erection)

2.ความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 (Third Party Liability) บริษัทประกันผู้รับประกันภัย มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยเป็นการชดเชยสำหรับ

2.1 การบาดเจ็บต่อร่างการ และ ชีวิต (Bodily Injury)

2.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage) ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุโดยตรงจากการปฏิบัติงานตามสัญญาที่มีการประกันภัยไว้

กรมธรรม์ประกันงานก่อสร้างนี้ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีรายละเอียดสลับซับซ้อน เพราะในโครงการก่อสร้างแต่ละประเภทนั้น ย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นในงานก่อสร้างบางครั้งบางที อาจประกอบด้วยผู้รับเหมาหลายฝ่าย ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อความคุ้มครองในกรมธรรม์ทั้งสิ้น จึงต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง และความเชี่ยวชาญ ในการออกกรมธรรม์ประเภทนี้ เนื่องจากในมูลค่างานการก่อสร้าง โดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีมูลค่างานสูงมาก และเกี่ยวเนื่องกับผู้คนหลายฝ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ก็เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุความเสียหายมูลค่าของความเสียหายก็สูงตามขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นรายละเอียดในกรมธรรม์จึงต้องมีความครอบคลุมและละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อคุณมีเคลม เค.สตรองค์ ฯ ช่วยบริการ ให้คำแนะนำ และ ประสานงานจนคุณได้รับค่าสินไหม

ด้านล่างคือตัวอย่าง บางส่วนที่เค.สตรองค์ฯ ช่วยในการเคลม

ข้อดีของการทำประกันผ่านทาง เค.สตรองค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คือ

1.เรามีบริษัทประกันภัย ในเครือมากมาย มากกว่า 15 บริษัทประกันภัย จากประสบการณ์ของเรา ทำให้เรารู้ว่าบริษัทประกันใด เหมาะกับงานก่อสร้างแบบใด ดังนั้นเราสามารถทำใบเสนอราคาให้ท่านเลือกได้ ไม่ต่ำกว่า 3 บริษัทประกันภัย ( การขอเบี้ยประกันโดยตรงจากบริษัทประกันภัย อาจทำให้กรมธรรม์ของท่าน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากบริษัทประกันเป็นผู้รับความเสี่ยง เมื่อบริษัทประกันเห็นความเสี่ยง การจะให้ความคุ้มครองในส่วนนั้นก็อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็น )

2.เรามีประสบการณ์ ความชำนาญในแบบประกันนี้ ดังนั้นเราสามารถ ช่วยท่านต่อรองกับบริษัทประกัน เพื่อให้ท่านได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่ท่านมี ภายใต้เบี้ยประกันที่แข่งขัน เนื่องจากเรานำเสนอหลายบริษัทประกันภัย

3.เอกสารความคุ้มครองรวดเร็ว ทำให้ท่านสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามเวลา

4.เราทำหน้าที่บริการ อำนวยความสะดวก เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพราะเราจะทำหน้าที่ประสานงานและต่อร้องการเรียกร้องค่าสินไหมให้กับท่าน

มีตัวอย่างหลาย ๆประเด็น ที่ผู้เอาประกันประเภทนี้ ต้องให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น

 • โครงการก่อสร้างนี้ ผู้ว่าจ้าง (Princilpal) มีการประมูลงานแบบ ผู้รับเหมารายเดี่ยว (Single Contract Bidding) ที่อาศัยผู้รับเหมาหลักรายเดียว หรือ ประมูลงานก่อสร้างแบบแยกส่วน (Separate Bidding) ซึ่งจะแยกผู้รับเหมาดูแลเป็นส่วนๆ ไป โดยการประมูลทั้ง 2 แบบนี้ รายละเอียดในเรื่องผู้ที่ควรเป็นคนดูแลการทำประกันภัยก็แตกต่างกัน โดยเฉพาะในส่วนของการประมูลการก่อสร้างแบบแยกส่วนนั้น เราแนะนำว่าตัวผู้ว่าจ้างเองควรเป็นหลักในการทำกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้างประเภทนี้
 • ในงานที่มีงานฐานรากเข้ามาเกี่ยวข้อง และต้องมีการใช้เครื่องจักรในการขุด เจาะ ซึ่งมีความสั่นสะเทือน ผู้ต้องการเอาประกันภัยประเภทนี้รู้หรือไม่ว่าความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับคน หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรือความมั่นคงอาคาร ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การถอดถอน หรือการอ่อนตัวของสิ่งค้ำจุน (Vibration Removal or Weakening of Support-VRWS) เป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประเภทนี้ และจะต้องทำอย่างไร เพื่อทำให้เกิดความคุ้มครอง
 • ระยะเวลาที่เริมต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง การประกันประเภทอื่นส่วนใหญ่ จะมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น และ สิ้นสุด ความคุ้มครองชัดเจน แต่ในกรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้างนี้นอกจากจะมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองแล้ว กรมธรรม์การก่อสร้างนี้ยังหมดสิ้นความคุ้มครองอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่นได้ด้วย
 • ความเสียหายส่วนแรก (Deductible) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้ที่ต้องการทำประกันประเภทนี้ ต้องทราบว่าในการทำกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้างนั้น ในกรมธรรม์ต้องมีการติดความเสียหายส่วนแรกแน่นอน  มากหรือน้อยย่อมมีผลทั้งเรื่องเบี้ยประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นจำนวนความเสียหายส่วนแรก จึงต้องเหมาะสมกับความเสี่ยงและมูลค่าของงาน
 • นอกจากนั้นยังมีประเด็น อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจากประสบการณ์การทำงาน หลายปีของเราที่ให้คำปรึกษา จึงทราบว่าหลายๆ ครั้งทางบริษัทผู้รับเหมาจะให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่ติดต่อในการทำประกันภัยประเภทนี้ โดยฝ่ายจัดซื้อจะเน้นที่เบี้ยประกันราคาถูกเป็นหลัก แต่ไม่มีความรู้ในแบบประกันที่มากพอ สุดท้ายจึงประสบปัญหาตามมาเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

นอกจากนั้น เนื่องจากกรมธรรม์ประกันงานก่อสร้างประเภทนี้ จัดเป็นการประกันแบบ All Risks  ประเภทหนึ่ง ชื่ออาจจะดูว่าให้ความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในความเป็นจริงนั้นยังมีเรื่องของข้อยกเว้นต่างๆ ที่ต้องให้ความสำคัญ โดยข้อยกเว้นนั้นจะมีทั้งในส่วนของ  หมวด1.ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ หมวด 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งแต่ละข้อล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น

ดังนั้นในการทำประกันประเภทนี้ ควรทำผ่านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริง สามารถกลั่นกรองและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อต่อรองรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ได้ ในหลายๆ ครั้ง ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยอาจคิดว่าการติดต่อบริษัทประกันภัยโดยตรงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ท่านจะไม่มีใครตรวจสอบและต่อรองรายละเอียดกรมธรรม์ให้เลย เพราะท่านไม่รู้ว่าต้องต่อรองอย่างไร

สำหรับผู้รับเหมาที่เข้าไปปรับปรุง ต่อเติม หรือแก้ไข ห้องหรือร้านค้าที่อยู่ภายในตัวอาคาร อาจจะเป็น ประกันระหว่างปรับปรุงร้านค้าในห้างสรรพสินค้า หรือ ประกันระหว่างปรับปรุงห้องในคอนโดมิเนียม ซึ่งส่วนใหญ่ทางนิติบุคคลที่ดูแลตัวอาคารจะบังคับให้ผู้รับเหมา ที่จะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ในตัวอาคารจะต้องจัดทำประกันประเภทนี้ Click เลย เพื่อดูข้อมูลสำหรับการประกันเพื่อปรับปรุง ห้องชดุ ร้านค้า สำนักงาน ในอาคาร ต่างๆ 

สนใจ สอบถามเพื่อขอคำแนะนำ หรือ สนใจทำประกันระหว่างก่อสร้าง

Line Id : @k.strong Click เลย

 

ติดต่อเรา 083-246-3599 , 02-848-9858-9 Click เลย

E-mail :  [email protected]

ลองชมคลิปวิดีโอที่อธิบายถึงภาพรวมของ กรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจัดทำโดยทีมงาน เค.สตรองค์ฯ