เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้างหรือไม่

เครื่องจักรอยู่ใน Site งาน และมีการทำประกันระหว่างก่อสร้างไว้ ( CAR )  ดังนั้นเครื่องจักรเสียหายก็ต้องได้รับความคุ้มครองสิ ? ขอตอบ ตรงนี้เลยว่า เป็นความเข้าใจที่ผิดครับ ! เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ถ้าเกิดความเสียหายจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง แต่ถ้าเครื่องจักรได้รับอุบัติเหตุ และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก เช่น เครนล้มทับบ้านข้างเคียง ในกรณีนี้ความเสียหายของบุคคลภายนอก คือ บ้านข้างเคียงจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง สรุปกันให้ชัดคือ ตัวเครื่องจักรที่ได้รับอุบัติเหตุ ถ้าเครื่องจักรเสียหายไม่คุ้มครอง แต่ความเสียหายชองบุคคลภายนอกที่เกิดจากเครื่องจักรนี้ จะได้รับความคุ้มครอง เพื่อให้ชัดเจน ว่าทำไมเครื่องจักรในการก่อสร้างไม่ได้รับความคุ้มครอง ก็เพราะ ในการกำหนดมูลค่างานการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่สำคัญของทุนประกัน ในกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง ไม่ได้มีการใส่ราคาเครื่องจักรนั้นๆ ลงมาในทุนประกันภัย เนื่องจากเครื่องจักรในการก่อสร้างแต่ละตัว มีราคาค่อนข้างสูง และถือเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ที่สามารถไปใช้กับงานก่อสร้างอื่นๆ ได้อีก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับเหมาจะเช่าเครื่องจักรเหล่านี้มาใช้งาน ไม่ได้ซื้อเอง ดังนั้นเมื่อมูลค่าของเครื่องจักรไม่ได้ถูกรวมอยู่ในทุนประกันภัย ผลคือเครื่องจักรจึงไม่ได้รับความคุ้มครองนั่นเอง นอกจากนั้นสำหรับเครื่องจักรและเครื่องมือในการก่อสร้างจะมีแบบประกันที่รองรับความคุ้มครอง ความเสียหายโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือกรมธรรม์ประกันเครื่องจักรสำหรับผู้รับเหมา ( Contractor’s Plant and Machinery […]

การประกันเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้รับเหมา ( Contractor’s Plant and Machinery Insurance )

ในฐานะที่คุณเป็นคนๆหนึ่ง คุณคิดว่า มือทั้ง 2 ข้างของคุณมีความสำคัญแค่ไหน ในลักษณะเดียวกันถ้าคุณคือผู้รับเหมางานก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ย่อมมีความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ถ้ารถตักดินเกิดอุบัติเหตุใน site งาน หรือ รถเครนล้มจากพายุ ไม่ว่าคุณคือผู้รับเหมาที่เป็นเจ้าของรถเครน รถตักดินนั้น หรือ เป็นผู้ให้เช่าเครื่องจักรในการก่อสร้าง ความเสียหายที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือ เครื่องจักรมูลค่าหลายแสน ที่หาเงินให้คุณมาหลายล้าน ไม่สามารถทำงานต่อไปได้แล้วจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม การประกันเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้รับเหมา ( Contractor’s Plant and Machinery Insurance : CPM ) จึงมีบทบาทที่จะเข้ามาช่วยเจ้าของเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการก่อสร้าง การรับเหมา หรือเป็นรถที่จดทะเบียนใช้ในภาคการเกษตร ให้สามารถบรรเทาต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรต่างๆ เหล่านี้ โดยในส่วนของเครื่องจักร ที่สามารถทำประกันได้อาจแบ่งประเภทตามการใช้งาน เช่น 1. เครื่องจักรที่ใช้ในการปรับหน้าดิน ไม่ว่าจะเป็น รถเกลี่ยดินแบบตีนตะขาบ/แบบล้อยาง ,รถตักดิน , รถปรับหน้าดิน, รถขุด 2. เครื่องจักรก่อสร้างถนน เช่น รถบดถนนแบบต่างๆ เครื่องบดอัดดินแบบกระแทก […]

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ประกันระหว่างก่อสร้าง)

ในการก่อสร้างหรืองานรับเหมาหนึ่งงาน เหตุการณ์มากมายอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทั้งผู้รับเหมา ผู้ว่าจ้าง และบุคคลภายนอก ถ้าคุณคือผู้รับเหมา เคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไหม ? ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งการมีหรือทำประกันระหว่างก่อสร้างไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะทำให้สามารถเคลมค่าเสียหายคืนจากประกันภัยได้ ไฟไหม้ ทำให้อาคารที่สร้างอยู่ได้รับความเสียหาย  ( ไฟไหม้ ในระหว่างผู้รับเหมาทำงาน ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดไฟไหม้ และอาคารที่ก่อสร้างได้รับความเสียหาย ในกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง สามารถเคลมได้ )   ระบบไฟฟ้าที่วางไว้เสียหาย เนื่องจากน้ำฝนซึมผ่านอาคารมาโดนตู้ไฟ ( ผู้รับเหมาไปปรับปรุงร้านค้า ในอาคารที่เก่ามา โดยผู้รับเหมาได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จแล้ว แต่ปรากฏว่าฝนตกหนักมาก และอาคารเก่า จึงทำให้นำฝนไหลซึมตามอาคารมาทำให้ แผงไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้เสียหาย ทำให้ต้องเปลี่ยนทั้งชุด ความเสียหายนี้สามารถเคลมได้ )   ทดสอบระบบแรงดันน้ำ ท่อน้ำที่วางไว้ทนแรงดันไม่ไหว หลุดออกมาน้ำท่วม ( การปรับปรุงระบบน้ำ ในอาคารที่ใช้งานปกติ คือความยากของผู้รับเหมา เพราะการคำนวนขนาดของท่อ และ วัสดุอื่นๆ ย่อมพลาดไม่ได้ เพราะถ้าเปิดระบบน้ำ แล้วแรงดันน้ำมีมากเกินกว่า ข้อต่อของท่อจะรับได้ย่อมหมายถึงน้ำมหาศาล ที่จะไหลล้นลงมาและทำลายทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ด้านล่าง โดยความเสียหายเหล่านี้ก็สามารถเคลมประกันได้เช่นกัน ถ้าทำประกันระหว่างก่อสร้างเอาไว้ )   […]

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในทางประกันภัย

เคยสงสัยไหมว่าในกรมธรรม์ประกันภัยหลายๆประเภท จึงมีการเขียนถึงความคุ้มครองเรื่องความรับผิดของบุคคลภายนอก แล้วเคยสงสัยไหมว่า จริงๆ ความหมายของคำคำนี้คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ความคุ้มครองในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ( Public Liability หมายถึง ความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่ชดใช้แทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไปทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก และในความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ) ส่วนความหมายของบุคคลภายนอกก็คือ  “บุคคลที่มิได้เป็นคู่กรณี หรือคู่สัญญา แต่อาจมีสิทธิเกี่ยวข้อง” ตัวอย่างของความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในหลายประเภทกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ ขับรถไปชนรถยนต์คันอื่น และ ทำให้คนขับในรถคันอื่นบาดเจ็บ ความเสียหายในการซ่อมรถคู่กรณี และ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าสินไหมกรณีที่คู่กรณีเสียชีวิต กรมธรรม์ประกันโรงงานแบบสรรพภัย ( Industrial All Risks ) โรงงานไฟไหม้แล้วลามไปทำให้ทรัพย์สินของ อาคารข้างๆ เสียหาย กรมธรรม์ประกันร้านค้า แบบแพ็คเกจที่มีการซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วลื่นล้ม ทำให้หัวแตกเนื่องจากที่พื้นมีน้ำ เพราะพนักงานไม่ได้เช็ด เปิดร้านค้าในห้างสรรพสินค้า แล้วพนักงานที่ร้านทำให้เกิดไฟไหม้แล้วลามไปทำให้ทรัพย์สินร้านข้างๆ เสียหาย กรมธรรม์ตามมูลค่างาน ( Contractor’s All Risk ) […]

ประกันงานก่อสร้าง ถูกนิติบุคคลอาคารบังคับให้ทำ แต่สุดท้ายกลับได้ใช้

ปัจจุบันนี้ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ที่เข้าไปทำการปรับปรุง ตกแต่งร้านค้า หรือคอนโด นั้น จะถูกกฎเกณฑ์ทางนิติบุคคลอาคารชุดกำหนดให้ต้องมีการประกันระหว่างที่มีการปรับปรุงห้อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้รับเหมามักจะมีความคิดว่า ในการทำงานปรับปรุง ตกแต่งร้านค้า หรือคอนโด ซึ่งใช้เวลาไม่นานนั้น ความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจะมีได้อย่างไร เงินที่เสียเป็นค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันงานก่อสร้าง ก็จะสูญเสียไปเปล่าๆ ไม่มีประโยชน์ แต่ต้องทำเพราะถูกบังคับ แต่ในความเป็นจริง มีหลายกรณีที่เกิดอุบัติขึ้นโดยไม่ตั้งใจและไม่คาดคิด ซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายตามมาจำนวนมาก เราเลยนำเสนอตัวอย่างความเสียหายเล็กๆน้อย ที่เกิดขึ้น และสามารถเรียกร้องกับบริษัทประกันภัยได้จากการทำกรมธรรม์ประกันงานก่อสร้าง 1.โครงการเปลี่ยนกระจกอาคาร กระจกเกิดการแตกระหว่างทำการเปลี่ยน                 มูลค่าความเสียหายกระจก 1 บาน 49,000 บาท 2.ปรับปรุงร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ฝนตกหนัก น้ำไหลซึมผ่านอาคารเข้ามาโดนแผงวงจรไฟฟ้าเสียหาย                 มูลค่าความเสียหาย 25,900 บาท 3.ปรับปรุงสำนักงาน หัวระบบสปิงเคิลน้ำที่เชื่อม ทนแรงดันน้ำได้ไม่เพียงพอ   […]

การประกันระหว่างก่อสร้าง หรือ การประกันงานก่อสร้าง ( Contractor’s All Risk )

กรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้าง หรือระหว่างก่อสร้างเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอีกประเภทหนึ่ง ในหมวดกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับวิศวกรรม ชื่อเรียกของการประกันภัยชนิดนี้รู้จักกันในหลายชื่อ โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นประกันความรับผิดของผู้รับเหมา ประกันภัยการก่อสร้าง ประกันภัยการก่อสร้างหรือประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมาเข้าไปรับงานก่อสร้างตามสัญญาแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิศวกรรมการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโรงแรม ก่อสร้างอาพาร์ทเม้นต์ ก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างถนน ก่อสร้างสะพาน หรืองานติดตั้งเครื่องจักร งานระบบต่างๆ เพื่อเป็นการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย กรมธรรม์ประกันงานก่อสร้างตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ ในกรณีที่ผู้รับเหมาต้องเข้าไปรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้รับเหมาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการว่าจ้างนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน สะพาน หรือแม้กระทั่งการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้รับเหมาหรือผู้ว่าจ้างอาจเคยเจอปัญหาหรือได้ยินข่าวประเภทนี้ เครนล้มทับบ้านคนที่อยู่ด้านข้างโครงการ เกิดไฟไหม้อาคารที่ก่อสร้างกำลังจะเสร็จ ตอกเสาเข็มแล้วทำให้อาคารข้างเคียงเสาและคานร้าว คนงานทาสีตึกทำของตกลงมา ทับคนด้านล่างเสียชีวิต พายุพัดกระเบื้องที่กำลังติดตั้ง ไปโดนรถยนต์คนอื่นเสียหาย ระหว่างติดตั้งเครื่องจักร เกิดอุบัติเหตุโรงงานไฟไหม้ และอื่น ๆ กรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้าง ประกันภัยโครงการ หรือประกันระหว่างก่อสร้างจะช่วยตอบโจทย์คุณได้ โดยประกันระหว่างก่อสร้างจะมีความคุ้มครองซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนคือ 1.ในส่วนของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (Material Damage Section) ซึ่งแบ่งออกเป็น       1.1 ความคุ้มครองในส่วนที่เป็นวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างต่างๆ (Building and Civil […]

การประกันระหว่างรื้อถอนอาคาร รื้อถอนระบบ รื้อถอนโครงสร้าง รื้อถอนห้อง

ในปัจจุบัน ต้องยอมรับการเทคโนโลยี ในการรื้อถอน ตึก อาคาร บ้านเรือน มีการพัฒนาไปอย่างมากมาย แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าจะได้รับความปลอดภัย 100% เต็ม เพราะยังคงต้องอาศัยแรงงานของคน และ ในการทุบหรือรื้อถอน ระบบในร้านค้า,ห้องสำนักงาน,คอนโดหรือรื้อถอนอาคาร โครงสร้างต่างๆ รวมไปถึงการรื้อถอนระบบต่างๆในโรงงาน แต่ละครั้งก็ต้องใช้ความละเอียดและความระมัดระวังอย่างมาก ความเสี่ยงจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของการรื้อถอนนั้น และนี่คือสิ่งที่ผู้รับเหมาต้องพึงระวัง เพราะอาจเป็นปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว การประกันการรื้อถอนอาคาร หรือตึก หรือรื้อถอนระบบ รื้อถอนโครงสร้างต่างๆนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการประกันระหว่างก่อสร้าง จึงถือว่ามีความสำคัญมาก สำหรับผู้รับเหมา ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนตึกอาคาร หรือโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เครื่องมือทีมีมูลค่าแพง ใช้แรงงานคน ต้องใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ เพราะในการรื้อถอนแต่งละครั้ง บางงานก็มีข้อจำกัดและข้อกำหนดมากมายจากผู้ว่าจ้าง เช่นการรื้อถอนในโรงพยาบาล ก้จะมีข้อกำหนดเรื่องฝุ่น เสียง และความปลอดภัย ดังนั้นในการรื้อถอนจึงต้องมีขั้นตอน และ กรรมวิธีมากมาย ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ซึ่งถือมีความเสี่ยงอย่างมาก เนื่องจากผู้รับเหมาจะไม่สามารถจะรับประกันเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของงานได้อย่างเต็มที่ และบ่อยครั้งเมื่อเกิดความผิดพลาด ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่สามารถคาดการณ์ถึงจำนวนเงินที่ต้องชดใช้แก่ผู้เสียหายได้ เพราะนอกจากความเสียหายที่เกิดกับมูลค่างานของท่านเอง ท่านยังต้องชดใช้บุคคลที่3 ที่ได้รับความเสียหาย และชดใช้ให้แก่อาคารในกรณีที่ความเสียหายเป็นวงกว้างด้วย ประกันงานก่อสร้างจึงเข้ามาช่วยได้ ทำไมต้องเป็น K.STRONG […]

กรณีศึกษา ประกันตกแต่งร้านค้า ( ตอนจบ )

******เนื้อหาต่อจากเหตุการณ์คราวก่อน***** หลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นบันทิศ ก็ไปพบ กับพี่ดุสิต โดยทันที บันทิศ ชี้แจงถึงตัวเลขที่ได้รับมาจากบริษัทประกันภัย พี่ดุสิต โวยทันทีว่าทำไมถึงต้องหัก 50,000 บาท บันทิศกล่าวขอโทษ ที่ไม่ได้ชี้แจ้งให้ชัดเจนในตอนแรก แต่ก็ให้เหตุผลว่า “พี่ครับ การประกันประเภทนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีได้ตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่น จนถึงหลักล้านบาท เมื่อมีการเคลมก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คือพนักงานต้องออกไปที่เกิดเหตุ ต้องมีงานเอกสาร บางครั้งเคลมแค่ 4-5 พันบาท ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันภัย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเคลมเล็กๆ น้อยๆ ทางบริษัทประกันภัยจึงต้องกำหนดความเสียหายส่วนแรกขึ้นมา เพื่อจะทำให้เบี้ยประกันถูกลง และเน้นไปคุ้มครองความเสียหายมูลค่าที่สูงเช่นหลักแสนหลักล้าน บาท” พี่ดุสิต นิ่งเงียบไม่พูดอะไร แต่ก็ถามต่อว่าทำไมเขาจึงได้เพียง 10,000 บาท แทนที่จะเป็น 30,000 บาท “พี่ครับ อันนี้เรียนตามตรงว่า พี่ทำประกันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง คืองานรับเหมาพี่จริงๆ 1,200,000 บาท แต่พี่ทำประกันมูลค่างานเพียง 400,000 บาท ซึ่งมันก็คือมูลค่าเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ทางประกันเขาจึงต้องใช้หลักการเฉลี่ยความรับผิดกับทางผู้เอาประกันครับ” […]

กรณีศึกษา ประกันตกแต่งร้านค้า (ตอนที่2)

****** เรื่องราวต่อจากเหตุการณ์คราวก่อน ***** เช้าวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ในขณะที่บันทิศขับรถมุ่งหน้าจะไปหาลูกค้าแถวนครชัยศรี เสียงโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้น หน้าจอขึ้นชื่อคุณเก๋ พนังงานคนเก่งของห้างที่เขาเข้าไปพบเมื่อวานนี้ บันทิศยกหูรับสายทันที “สวัสดีครับคุณเก๋ รู้ว่าผมมานครปฐม จะฝากซื้อส้มโอรึครับ” บันทิศ กล่าวแซวเล่นอย่างติดตลก แต่สายปลายทางไม่เล่นด้วย แต่กล่าวกับมาว่า “งานเข้าแล้วค่ะ ข้างห้องพี่ดุสิตน้ำท่วม น้ำล้นเข้ามาทำให้ห้องพี่ดุสิตเสียหาย ทำยังไงดีคะ” บันทิศ หายตลกในทันที “จริงซิครับ โดยปกติก็ต้องไปเรียกร้องจากห้องที่เกิดเหตุครับ ฝ่ายเราถือเป็นบุคคลที่ 3 ที่ได้รับความเสียหาย แต่อย่างไรผมจะสอบถามทางประกันให้ก่อนนะครับ แล้วเดี่ยวช่วงบ่ายผมแวะเข้าไป” เมื่อบันทิศ สอบถามทางประกันเสร็จ ก็โทรไปแจ้งคุณเก๋ว่า เดี๋ยวทางประกันจะเข้าไปพร้อมกับเขาตอนบ่าย 2 โมง เมื่อเวลาบ่าย 2 โมงมาถึง ทุกฝ่ายก็พร้อมหน้ากัน ในอาคารที่เกิดเหตุ ประกอบด้วยพี่ดุสิต บันทิศ พนักงานจากบริษัทประกันภัย คุณเก๋ ผู้รับเหมาห้องเกิดเหตุ และก็เจ้าของห้องที่เกิดเหตุ สรุปใจความได้ว่า ผู้รับเหมาหลักห้องที่เกิดเหตุ ( พี่แอ็ด ) ได้จ้างผู้รับเหมาช่วงเข้าไปตัดต่อระบบน้ำจากหัว Sprinkle ของตัวอาคาร แต่ด้วยการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้ […]

กรณีศึกษา ประกันตกแต่งร้านค้า ( ตอนที่ 1 )

“ทำไมถึงต้องทำประกันระหว่างก่อสร้าง ความสำคัญของประกันระหว่างก่อสร้าง ประกันระหว่างก่อสร้างมีความจำเป็นแค่ไหน? เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันก่อสร้าง” ลองอ่านกรณีศึกษานี้ดูเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเหมาที่เข้าไปปรับปรุงห้อง อาคาร หรือ ร้านค้าตามห้างและพลาซ่าต่างๆ เช้าวันหนึ่งกลางสัปดาห์ ในขณะที่เสียงรถยนต์วิ่งกันอย่างขวักไขว่อยู่ภายนอก นายบันทิศพนักงานหนุ่มบริษัทโบรคเกอร์ประกันได้เดินทางมาถึงห้างใหญ่ริมถนนสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่กำลังจะเปิดตัวเพื่อให้บริการลูกค้าปลายปีนี้ เมื่อเดินเข้าไปในอาคารเสียงรถยนต์ก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียงอึกทึกจากการต่อเติมและตกแต่ง ร้านค้าแต่ละร้านซึ่งอยู่ภายในห้างนั้น ทันใดนั้นบันทิศ ก็พบกับคุณเก๋ พนักงานสาวสวยของห้างดังกล่าว ที่ทำหน้าที่ดูแลประสานงานกับร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆ “สวัสดีคะ ใช่คุณบันทิศรึเปล่าคะ นี่เก๋เองค่ะ” พนักงานสาวสวยไฟแรงในการทำงานกล่าวต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม “ครับผม สวัสดีครับคุณเก๋ เห็นบอกว่าจะให้ผมมาคุยกับผู้รับเหมาเรื่องการทำประกันระหว่างก่อสร้าง” “ใช่คะ พอดีทางเรามีนโยบายให้ทางร้านค้าแต่ละร้านที่กำลังปรับแต่งห้อง ทำประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้รับเหมาทำงานอยู่ แต่เบื้องต้นแจ้งไปแล้วผู้รับเหมาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและยังไม่เห็นถึงความสำคัญนัก จึงรบกวนคุณบันทิศให้เข้ามาชี้แจงรายละเอียด” “ด้วยความยินดีครับ” ชายหนุ่มตอบรับ พร้อมเดินไปกับ พนักงานสาวเพื่อไปพบผู้รับเหมา ทั้งคู่เดินไปที่ชั้น 2 ของตัวอาคาร โซนหน้าที่ติดกับถนนใหญ่ โดยทั้งคู่ไปหยุดที่ห้องๆ หนึ่ง ซึ่งภายในกำลังทำการตกแต่งห้องกันอย่างพัลวัน เพื่อให้ทันตามหมายกำหนดการที่ต้องส่งมอบห้อง “คุณดุสิต คุณดุสิตคะ เก๋รบกวนเวลาซักครู่ซิคะ พอดีทางประกันมาแล้วจะให้อธิบายเรื่องประกันผู้รับเหมาให้ฟังคะ” ไม่นานนักชายวัยกลางคน หุ่นล่ำ ก็เดินออกมาจากห้องนั้น ในมือยังถือตลับเมตรสีแดงสด “ครับคุณเก๋ ตกลงต้องทำจริงๆ หรือ ไอ้ประกันตัวนี้อะ ผมทำงานมาหลายอาคารแล้วไม่เห็นที่ไหนบังคับให้ทำเลย […]

1 2