ประกันการติดตั้งโซร์ล่าเซลล์ , ประกันการติดตั้งโซร์ล่ารูฟท็อป เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ประกันภัยต้องทำ

ประกันการติดตั้งโซร์ล่าเซลล์ , ประกันการติดตั้งโซร์ล่ารูฟท็อป

อีกแบบประกันภัยที่ ทางเค.สตรองค์ มีความชำนาญ ถือเป็นงานอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในแบบประกันงานติดตั้งเครื่องจักร ( EAR ) ซึ่งมีหมวดความคุ้มครองทั้งในส่วนของ

  1. มูลค่างาน คือตัววัสดุอุปกรณ์และค่าแรง ที่ผู้รับเหมาคิดกับผู้ว่าจ้าง
  2. ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง คือตัวอาคารและทรัพย์สินอื่นๆของผู้ว่าจ้าง ที่มีก่อนที่ผู้รับเหมาจะเข้าไปทำการติดตั้ง แผงโซลาร์ เซลล์
  3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน

ซึ่งทางเค.สตรองค์ ฯ มีลูกค้าที่ทำประกันการติดตั้งโซลาร์ เซลล์ หรือติดตั้งโซลาร์ รูฟ จำนวนมาก รวมถึงมีเคสที่ทางเราได้บริการเรื่องเคลมด้วย

จากเคสที่เกิดขึ้นจริง ที่ เค.สตรองค์ฯ เคยเคลมให้กับลูกค้า พายุพัด แผงโซร์ลา ซึ่งยึดติดไม่แน่น ทำให้ดึงแผงอื่นๆ พร้อมหลังคาที่ติดตั้งหลุดออกมา และ หล่นลงไปโดนรถและหลังคา ของบ้านข้างเคียง เสียหาย

ปัจจุบันนี้ การติดตั้ง แผงโซร์ล่าเซลล์ ( Solar Cell ) , โซร์ล่ารูฟท๊อป ( Solar Rooftop ) เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาเป็นพลังงานไฟฟ้า กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก ไปจนถึงอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆ

เทคโนโลยีของแผงโซร์ล่าเซลล์ ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จาก Polycrystalline, Mono Full Cell และ Mono Half Cell ซึ่งทำให้ความสามารถในการแปลงพลังงานแสงแดดมาใช้มีประสิทธภาพมากขึ้น รวมไปถึงระบบการนำไฟฟ้าไปใช้ไม่ว่าจะเป็น ระบบโซล่าเซลล์ประเภท On grid, Off grid และ Hybrid ซึ่งส่งผลไปถึงการเก็บกระแสไฟ ซึ่งหมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมา และ มูลค่าของการติดตั้งที่สูงขึ้นด้วย

ลูกค้าที่เคยใช้บริการกับทาง บจ.เค.สตรองค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

เราจะเห็นว่า เมื่อระบบดีขึ้น อุปกรณ์และขั้นตอนต่างๆ ก็จะมากขึ้นตามมา โดยตัวเนื้องานเองที่ต้องติดตั้งบนหลังคา คงหลีกไม่พ้นความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ต่างๆ หลังคาหรือทรัพย์สินอื่นของผู้ว่าจ้าง รวมไปถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อหลังคาเปิด น้ำฝนก็ไหลผ่านช่องหลังคาที่เสียหาย ไปโดนเครื่องจักรและสต็อกสินค้าที่อยู่เบื้องล่าง เสียหายรวมเป็นมูลค่าที่สูงกว่าราคาการติดตั้งโซร์ล่าเซลด้วยซ้ำ

การทำประกันภัยระหว่างติดตั้ง โซล่าร์รูฟท็อป ( Solar rooftop ) จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยถ่ายโอนความเสี่ยงของทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาออกไปได้ โดยให้บริษัทประกันมารับผิดชอบความเสียหายเหล่านี้แทน

โดยในการทำประกันที่ถูกต้องนั้น ในส่วนมูลค่างานที่จะมีการทำประกันภัยนอกจากการรวมมูลค่าของแผงโซร์ล่า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ ค่าแรงในการติดตั้งแล้ว อย่าลืมรวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆที่เช่ามาด้วย เช่นเครน เพราะจะทำให้ความคุ้มครองขยายรวมไปถึงความเสียหายอันเกิดมาจากการทำงานผิดพลาดของเครนด้วย

การทำประกันภัยระหว่างติดตั้งโซร์ล่าเซลล์ อย่างถูกต้อง จะช่วยลดปัญหาเมื่อเกิดความเสียหาย เพราะความคุ้มครองจะครอบคลุมทั้งในส่วนมูลค่างาน , ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และ ความเสียหายต่อบุคคลที่สาม หรือ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งในส่วนของชีวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สิน

สำหรับขั้นตอนการทำประกันภัยก็ง่ายมา เพียงคุณ Add Line มาที่ Line ID :  @k.strong 

เอกสารที่ใช้ในการทำประกันคือ

  1. สัญญาว่าจ้าง
  2. BOQ ที่แสดงมูลค่างานและรายละเอียด
  3. รูปถ่ายหน้างาน

หากท่านสนใจ หรือ มีแผนว่าจะทำประกันความรับผิดบุคคลที่3 , บุคคลภายนอกระหว่างตกแต่ง ปรับปรุง ห้องพัก ร้านค้า และ ก่อสร้าง งานโครงการ สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัยด้านนี้มามากกว่า 15 ปี สามารถให้คำปรึกษา บริการ รวมถึงคำแนะนำที่ดีให้กับท่านได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ ID : @k.strong ,

Email : [email protected] , [email protected]

คุณสามารถ รู้จัก เค.สตอรงค์ อินชัวรันส์โบรคเกอร์ ผ่าน

K.Strong Youtube Channel

เพียงเท่านี้ทาง เค.สตรองค์ ก็สามารถ จัดทำใบเสนอราคา เพื่อให้ทางคุณลูกค้าพิจารณาเลือกทำประกันต่อไป

#โซร์ล่าเซลล์ #โซร์ล่ารูฟ #โซร์ล่ารูฟท็อป #SolarCell #Solar Rooftop