ภัยลม

ภัยเพิ่ม ภัยลมพายุ สำหรับการประกันไฟไหม้ ทำไมต้องซื้อ

ภัยลมพายุ คือภัยที่คุ้มครองความเสียหายจากสาเหตุลมพายุ ซึ่งต้องเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอาคารและมีผล ให้ทรัพย์สินอื่นเสียหายตามมา แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากคลื่นใต้น้ำ และการพัดพามาโดยธรรมชาติของน้ำฝน หิมะ ฝุ่นละออง ง่ายๆก็คือถ้ามีพายุมาแล้วมันทำให้ตัวอาคารได้รับเสียหาย จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินในบ้านได้รับความเสียหายจากช่องที่พายุทำลายตัวอาคารนั้น คุณก็สามารถเคลมความเสียหายนี้ได้ครับ

wording ในกรมธรรม์ สำหรับภัยลมพายุ

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า หมวดความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นจากลมพายุ ทั้งนี้รวมถึง

ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ำในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วทำให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง
ความเสียหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารที่ได้เอาประกันภัยไว้ เนื่องจากน้ำฝน น้ำค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหายอันเกิดจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น
ความเสียหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารที่ได้เอาประกันภัยไว้ เนื่องจากน้ำจากเครื่องพรมน้ำหรือท่อน้ำอื่นๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุโดยตรงเท่านั้น
อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่

เกิดจากคลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) และ/หรือน้ำหนุน (High Water) และ/หรือน้ำที่ไหลล้น (Overflow) และ/หรือน้ำท่วม
เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือเก็บอยู่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบ หรือวัสดุปกคลุมใดๆ หรือไม่ว่าจะอยู่ภายในเต็นท์ก็ตาม