สิ่งที่ต้องรู้ ในการทำประกันห้องชุดคอนโด

ยินดีต้อนรับคุณลูกค้า เข้าสูการบริการของ เค.สตรองค์ ฯ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการประกันห้องชุด คอนโด เราขอสรุปข้อมูลที่สำคัญก่อนการทำประกันห้องชุด ดังนี้ การอาศัยในคอนโด จะมีกรรมสิทธิ์ 2 ประเภท คือ กรรมสิทธิ์รวม คือสิ่งที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล คือทรัพย์สินภายในห้องของเรา และผนังซึ่งไม่ได้ใช่ร่วมกับใคร ในการทำประกัน นั้นการทำประกันจะแยกส่วน ทรัพย์สินส่วนกลาง จะถูกทำประกันโดยนิติบุคคล ทรัพย์สินส่วนบุคคล เราต้องทำประกันเอง ( นิติบุคคลอาจขยายความคุ้มครองให้บางส่วน แต่ไม่เพียงพอ ) เวลาทำประกัน ควรแจ้งข้อมูลว่า เราพักอาศัยเอง หรือ ปล่อยให้เช่า เพราะจะนำมาซึ่งความคุ้มครองบางตัวที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าปล่อยเช่าจะไม่ขยายความคุ้มครองเงินสดให้ ( ซึ่งส่วนใหญ่คุ้มครองจำกัดอยู่ที่ 10,000 บาท ) ประเภทของทรัพย์สินในการประกันห้องชุด จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งต้องระบุคำจำกัดความให้ครบ คือ สิ่งปลูกสร้าง ทำเล็กน้อย คุ้มครองในส่วนของ ประตู หน้าต่าง กำแพงบางด้าน เฟอร์นิเจอร์ ดูจากมูลค่าทรัพย์สินภายในห้อง […]

สรุปสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนการทำประกันบ้านพักอาศัย

ยินดีต้อนรับคุณลูกค้า เข้าสูการบริการของ เค.สตรองค์ ฯ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการประกันบ้าน ที่อยู่อาศัย เราขอสรุปข้อมูลที่สำคัญก่อนการทำประกันบ้านพัก ดังนี้ ผู้เอาประกันต้องมีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น ( หรือมีส่วนได้เสียทางใดทางหนึ่งกับบ้านหลังนั้น ) ประเภทของทรัพย์สินในการประกันบ้าน จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งต้องระบุคำจำกัดความให้ครบ คือ สิ่งปลูกสร้าง อันได้แก่ตัวอาคาร ส่วนต่อเติมอาคาร ( กันสาด หรืออื่นๆ ) ประตู รั้ว กำแพง เฟอร์นิเจอร์ คือ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ( Built in ไม่สามารถขยับได้ ) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายในตัวอาคาร ควรทำทุนประกัน ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าที่แท้จริงของบ้าน ( ตัดราคาที่ดินออก ) การกำหนดทุนประกัน สิ่งปลูกสร้างคำนวณจาก พื้นที่การใช้งานภายในอาคาร ( กว้าง […]

ว่าด้วยอัศนี ถึงพี่อัคคี

“ไม่เคยกลัวฝน และไม่กลัวฟ้า ยืนบนที่สูง สูงเท่ากับฟ้า แปลบปลาบสำแสง ทะแยงเป็นทาง ยืนตรงเข้าขวาง ขวางทางผู้เดียว” สายล่อฟ้า ล่อฟ้าผ่า ฟ้าผ่าบ้าน ผ่าบ้านไหม้ เห็น 4 กลุ่ม คำ ด้านบน อาจจะยัง งงๆ ว่ามันเกี่ยวอะไรกัน แต่จริงๆ แล้วมันคือส่วนหนึ่ง ของคำว่า “อัคคีภัย” ครับ พูดถึงคำว่า “อัคคีภัย” คนส่วนใหญใจมักจะเข้าใจว่ามันคือ “ไฟไหม้” เท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว อัคคีภัย ในทางประกันภัยมันมีความหมายที่มากกว่านั้น 1.ไฟไหม้  แต่ไม่รวมถึง ไฟไหม้ที่เกิดจากผลทางตรง หรือ ทางอ้อม จากแผ่นดินไหว พูดกันง่ายๆ คือ ถ้าแผ่นดินไหวแล้วทำให้เกิดไฟไหม้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ ต้องมีการซื้อภัยแผ่นดินไหวถึงจะเคลมได้ แต่ไม่ต้องกังวลครับ เพราะในกรมธรรม์ ที่อยุ่อาศัยจะมีแถมภัยแผ่นดินไหวให้อยุ่แล้วตามข้อกำหนดของ คปภ. ( สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ) 2.ฟ้าผ่า ซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดไฟไหม้ […]

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในทางประกันภัย

เคยสงสัยไหมว่าในกรมธรรม์ประกันภัยหลายๆประเภท จึงมีการเขียนถึงความคุ้มครองเรื่องความรับผิดของบุคคลภายนอก แล้วเคยสงสัยไหมว่า จริงๆ ความหมายของคำคำนี้คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ความคุ้มครองในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ( Public Liability หมายถึง ความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่ชดใช้แทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไปทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก และในความเสียหายนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ) ส่วนความหมายของบุคคลภายนอกก็คือ  “บุคคลที่มิได้เป็นคู่กรณี หรือคู่สัญญา แต่อาจมีสิทธิเกี่ยวข้อง” ตัวอย่างของความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในหลายประเภทกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันรถยนต์ ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ ขับรถไปชนรถยนต์คันอื่น และ ทำให้คนขับในรถคันอื่นบาดเจ็บ ความเสียหายในการซ่อมรถคู่กรณี และ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าสินไหมกรณีที่คู่กรณีเสียชีวิต กรมธรรม์ประกันโรงงานแบบสรรพภัย ( Industrial All Risks ) โรงงานไฟไหม้แล้วลามไปทำให้ทรัพย์สินของ อาคารข้างๆ เสียหาย กรมธรรม์ประกันร้านค้า แบบแพ็คเกจที่มีการซื้อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วลื่นล้ม ทำให้หัวแตกเนื่องจากที่พื้นมีน้ำ เพราะพนักงานไม่ได้เช็ด เปิดร้านค้าในห้างสรรพสินค้า แล้วพนักงานที่ร้านทำให้เกิดไฟไหม้แล้วลามไปทำให้ทรัพย์สินร้านข้างๆ เสียหาย กรมธรรม์ตามมูลค่างาน ( Contractor’s All Risk ) […]

หลักปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดความเสียหายทรัพย์สิน เพื่อที่จะเคลมกับบริษัทประกันภัย

หลักปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดความเสียหายทรัพย์สิน เพื่อที่จะเคลมกับบริษัทประกันภัย 1.หยุดยั้งความเสียหายเท่าที่สามารถทำได้ โดยไม่เสี่ยงต่ออันตราย เช่น ไฟไหม้ในห้องครัว ถ้ามีถังดับเพลิงและสามารถฉีดได้อย่างปลอดภัย ให้ฉีดเพื่อดับไฟเบื้องต้น ฝนตกหนัก น้ำค่อยๆท่วม สินค้าเราวางอยู่บนพื้น ให้พยายามยกขึ้นให้พ้นน้ำมากที่สุดเท่าที่ทำได้ 2.เมื่อเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายสิ้นสุดแล้ว เช่น ไฟที่ไหม้สงบลงแล้ว ให้เริ่มบันทึกภาพหรือวีดีโอเป็นหลักฐานก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้าย หรือ เก็บซากความเสียหาย ในบางครั้งการเกิดความเสียหายอาจเป็นช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือช่วงวันหยุดยาว ซึ่งไม่สามารถจะแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยได้ทันที แต่เรามีความจำเป็นต้องเก็บกวาดซากความเสียหาย เช่น ฝนตกหนักน้ำท่วมเข้ามาในบ้าน ก็จำเป็นต้องเก็บกวาดหรือทำความสะอาด ดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรก็ตาม ให้ทำการถ่ายภาพ หรือวีดีโอ ให้เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุใด ความเสียหายที่เกิดขึ้น ครอบคลุมพื้นที่มากน้อยเพียงใด มีทรัพย์สินอะไรบ้างที่ได้รับความเสียหาย ( อันนี้ต้องถ่ายให้ละเอียด ) 3.สามารถทำความสะอาดและเก็บกวาดความเสียหายได้ แต่ให้เก็บซากของทรัพย์สินที่เสียหาย แยกออกมาตั้งกองไว้ที่ใดที่หนึ่ง ห้ามทิ้งเด็ดขาด โดยเฉพาะถ้าเป็นซากของสินค้าที่เสียหาย เช่น สินค้าที่บรรจุอยู่ในกล่อง ได้รับความเสียหายจาก ท่อน้ำภายในอาคารที่แตก รั่วลงมา ทำให้สินค้าเปียก ให้แยกสินค้าที่เปียกออกมา ไฟไหม้บ้าน โต๊ะกินข้าว เสียหายจากไฟไหม้ แต่ทีวี ได้รับความเสียหายจากน้ำที่ฉีดเพื่อดับเพลิง […]

รวมทุกสิ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับประกันอัคคีภัยบ้านพัก

รวมทุกสิ่งที่ต้องรู้ในการประกันอัคคีภัยบ้านพัก บ้านคือที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่ง เป็นที่ที่คนเราใช้เวลาด้วยมากที่สุดในแต่ละวัน เป็นที่ๆมีความทรงจำและความประทับใจมากมายในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต และเป็นทรัพย์สินที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการผ่อนธนาคารเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของ ” คุณเคยมีความคิดว่าจะป้องกันความเสี่ยง ให้กับบ้านหลังนี้ของคุณด้วยการทำประกันภัยบ้านหรือไม่   และถ้าคิดคุณเคยคิดไหมว่าจะต้องเริ่มอย่างไร ทำที่ทุนประกันเท่าใด และประกันบ้านแบบใดดี ” วันนี้เราจะมีคำตอบทั้งหมดให้กับคุณ ในเรื่องของการประกันภัยบ้านพักนั้น สิ่งแรกเลยที่ต้องรู้เลยก็คือ 1.เราแบ่งทรัพย์สินที่เอาประกัน ในการประกันภัยบ้านอย่างไร สำหรับบ้าน หรือที่อยู่อาศัย เราแบ่งทรัพย์สินที่เอาประกันอัคคีภัยบ้านเป็น 2 ประเภทครับ คือ สิ่งปลูกสร้าง ในกรณีนี้เราจะไม่รวมฐานรากนะครับ จะใช้แค่มูลค่าของตัวอาคารที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นมา อันได้แก่สิ่งปลูกสร้าง กำแพง รั้ว ประตู อาคารที่จอดรถ ศาลพระภูมิ ( อันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะบ้านของเรานะครับว่าเป็นแบบใด ในตัวอย่างนี้ ผมยึดบ้านเดี่ยวเป็นหลัก จึงใส่ทรัพย์สินที่คาดว่าจะมีในบ้านเดี่ยวหลังนี้ ) เฟอร์นิเจอร์ หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ ( ซึ่งในทางประกันเรียกว่าสิ่งติดตั้งตรึงตรา เช่น การ Built-in ต่างๆ  ) เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ทั้งระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ( ถ้ามี […]

ความรับผิดส่วนแรกในทางประกันภัยคืออะไร ( สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน )

    ความรับผิดส่วนแรก ( Deductible ) คือความรับผิดเพื่อความเสียหายที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดไว้ให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ก่อนที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินจากนี้ พูดกันง่ายๆ ก็ คือ ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้น ยังน้อยกว่าความรับผิดส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยก็ต้องรับผิดชอบเอง บริษัทประกันภัยจะยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมให้นั่นเอง โดยลักษณะของการกำหนด ความรับผิดส่วนแรกนั้น จะแบ่งออกเป็น   เป็นจำนวนเงินคงที่ เช่น ในกรมธรรม์เขียนว่า ความรับผิดส่วนแรก ของผู้เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายอันเกิดจากการโจรกรรม อยู่ที่ 3,000 บาทต่อเหตุการณ์ หมายความว่า ถ้าบ้านหลังที่เราทำประกัน ถูกโจรกรรมงัดแงะ แล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือทรัพย์สินสูญหาย ถ้าเป็นจำนวนเงิน ต่ำกว่า 3,000 บาท บริษัทประกันภัยจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมให้ โดยผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง สูงกว่า 3,000 บาท เช่น 200,000 บาท ในกรณีนี้ ผู้เอาประกันภัย ต้องรับผิดชอบเอง 3,000 บาท ส่วนอีก 197,000 บาท ทางบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ   เป็น […]

รวมทุกอย่างที่ต้องรู้ในการประกันห้องชุด ประกันอัคคีภัยคอนโด

  ในการประกันคอนโด หรือประกันห้องชุด ซึ่งอยู่ในคอนโดมิเนียมนั้น ผู้อยู่อาศัยก็ต้องการให้คุ้มครองอัคคีภัยและภัยอื่นๆ แต่ท่านรู้หรือไม่การประกันอัคคีภัยคอนโดนั้นมีรายละเอียดอยู่หลายอย่างที่แตกต่างจากการประกันที่อยู่อาศัยทั่วไป เนื่องจากห้องชุดของคอนโดนั่น มีลักษณะเฉพาะ คือการที่เจ้าของห้องชุด หลายรายต้องมาอยู่อาศัยร่วมในอาคารเดียวกัน ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกัน คอนโด จึงเป็น “ อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้ เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง “ ตามความหมายของ  อาคารชุด ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด ดังนั้นท่านอาจจะเคยเจอกับปัญหาเหล่านี้ น้ำรั่วจากห้องชั้นบน ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ฝนตก น้ำซึมเข้ามาในห้อง ก็อกน้ำหรือสายฉีดเราเสีย น้ำไหลออกมาท่วมห้องเราและข้างๆ ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดอัคคีภัยไฟไหม้ทรัพย์สินเสียหาย โดนงัดประตูห้องเข้ามาขโมยของ ปล่อยห้องให้เช่า แล้วผู้เช่าไม่ดูแลปล่อยให้ท่อน้ำทิ้งตัน น้ำท่วมห้อง ประกันแล้วเคลมไม่ได้ หรือต้องยุ่งยากไปเคลมกับทางอาคาร ซึ่งได้ความเสียหายไม่เต็มที่ ประกันตรงกับบริษัทประกันภัย แต่เวลาเกิดเหตุไม่มีใครแนะนำ ทำให้ยุ่งยากและเคลมได้ไม่เต็มที่ โดยประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นเสมอๆ กับ คนที่พักอาศัยในคอนโด ทั้งที่ได้ทำหรือไม่ได้ทำประกันคอนโด       ดังนั้นในเรื่องของกรรมสิทธ์ สำหรับผู้ที่พักอาศัยในคอนโดนั่น จึงต้องเข้าใจคำเหล่านี้ ทรัพย์สินส่วนบุคคล  หมายถึง “ห้องชุด […]

3 ภัยความคุ้มครอง ที่กรมธรรม์ภัยทรัพย์สินต้องมี

ความเสียหายที่เกิดจากพายุ ในทางประกันภัย ถ้าพายุดังกล่าวทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายก็สามารถเคลมสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ โดยภัยเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย จากน้ำฝน หรือ ลมพายุ นั้น มีทั้งหมด 3 ภัยด้วยกัน ได้แก่ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยลมพายุ และภัยน้ำท่วม ลองเช็คกรมธรรม์ของคุณเลยครับ ว่ามีการซื้อความคุ้มครอง จาก 3 ภัยนี้หรือไม่ แล้วรายละเอียดของภัยแต่ละอย่างมีอะไรบ้าง มาดูกัน 1.ภัยเนื่องจากน้ำ สำหรับภัยนี้นอกจากจะให้ความคุ้มครอง การปล่อย รั่วไหล ล้น ของน้ำจากท่อ ถัง หรือ จากระบบต่างๆที่ติดตั้งอยู่ในอาคารแล้วนั้น .. ภัยเพิ่มนี้ยังขยายความคุ้มครองไปถึง “น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ” แสดงว่า ถ้าน้ำฝนได้ไหลซึมผ่าน ประตู หน้าต่าง หรือ วงกบ ที่ชำรุด แล้วทำให้ทรัพย์สินภายในอาคารเสียหาย ก็จะสามารถเคลมได้ครับ 2. ภัยลมพายุ แน่นอนจากชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากลมพายุ แต่ยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจ คือ “คุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความ […]

ภัยเพิ่ม ภัยแผ่นดินไหว สำหรับการประกันไฟไหม้ ทำไมต้องซื้อ

ภัยแผ่นดินไหวคือภัยที่คุ้มครองความเสียหายจากสาเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ซึ่งรวมถึงคลื่นใต้น้ำ และ น้ำหนุน อันเป็นผลมาจากภูเขาไประเบิดโดยตรง อันนี้ก็ชัดๆ ตามชื่อของมันนั่นแหละครับ แต่ที่เห็นชัดเจนสุดก็ตอนเกิดสึนามิที่ ภาคใต้นั่นแหละครับ ถ้าใครซื้อภัยตัวนี้ก็จะสามารถเคลมได้ครับ

1 2