สิ่งที่ต้องรู้ ในการทำประกันห้องชุดคอนโด

ยินดีต้อนรับคุณลูกค้า เข้าสูการบริการของ เค.สตรองค์ ฯ

เพื่อให้เห็นภาพรวมของการประกันห้องชุด คอนโด เราขอสรุปข้อมูลที่สำคัญก่อนการทำประกันห้องชุด ดังนี้

 1. การอาศัยในคอนโด จะมีกรรมสิทธิ์ 2 ประเภท คือ
  • กรรมสิทธิ์รวม คือสิ่งที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด
  • กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล คือทรัพย์สินภายในห้องของเรา และผนังซึ่งไม่ได้ใช่ร่วมกับใคร
 2. ในการทำประกัน นั้นการทำประกันจะแยกส่วน
  • ทรัพย์สินส่วนกลาง จะถูกทำประกันโดยนิติบุคคล
  • ทรัพย์สินส่วนบุคคล เราต้องทำประกันเอง ( นิติบุคคลอาจขยายความคุ้มครองให้บางส่วน แต่ไม่เพียงพอ )
 3. เวลาทำประกัน ควรแจ้งข้อมูลว่า เราพักอาศัยเอง หรือ ปล่อยให้เช่า เพราะจะนำมาซึ่งความคุ้มครองบางตัวที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าปล่อยเช่าจะไม่ขยายความคุ้มครองเงินสดให้ ( ซึ่งส่วนใหญ่คุ้มครองจำกัดอยู่ที่ 10,000 บาท )
 4. ประเภทของทรัพย์สินในการประกันห้องชุด จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งต้องระบุคำจำกัดความให้ครบ คือ
  • สิ่งปลูกสร้าง ทำเล็กน้อย คุ้มครองในส่วนของ ประตู หน้าต่าง กำแพงบางด้าน
  • เฟอร์นิเจอร์ ดูจากมูลค่าทรัพย์สินภายในห้อง คือ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ( Built in ไม่สามารถขยับได้ ) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายในห้อง
 5. สำหรับการทำประกันห้องชุดคอนโด ความคุ้มครองที่ต้องมี นอกเหนือจากไฟไหม้ คือ
  • ภัยเนื่องจากน้ำ
  • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 6. ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ( ยกเว้นที่การตกลงและระบุชัดเจนในกรมธรรม์ให้คุ้มครอง โดยมีการกำหนดทุนประกันชัดเจน )
  • เงินสด
  • ทองรูปพรรณ
  • อัญมณี
  • รูปโบราณ วัตถุโบราณ

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้น ก่อนจะทำประกันห้องชุดคอนโด

ท่านสามารถกดปิดหน้านี้ เพื่อกลับไปขอดูราคาและทุนประกันที่เหมาะสมได้