สรุปสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนการทำประกันบ้านพักอาศัย

ยินดีต้อนรับคุณลูกค้า เข้าสูการบริการของ เค.สตรองค์ ฯ

เพื่อให้เห็นภาพรวมของการประกันบ้าน ที่อยู่อาศัย เราขอสรุปข้อมูลที่สำคัญก่อนการทำประกันบ้านพัก ดังนี้

 1. ผู้เอาประกันต้องมีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น ( หรือมีส่วนได้เสียทางใดทางหนึ่งกับบ้านหลังนั้น )
 2. ประเภทของทรัพย์สินในการประกันบ้าน จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งต้องระบุคำจำกัดความให้ครบ คือ
  • สิ่งปลูกสร้าง อันได้แก่ตัวอาคาร ส่วนต่อเติมอาคาร ( กันสาด หรืออื่นๆ ) ประตู รั้ว กำแพง
  • เฟอร์นิเจอร์ คือ สิ่งติดตั้งตรึงตรา ( Built in ไม่สามารถขยับได้ ) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายในตัวอาคาร
 3. ควรทำทุนประกัน ไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าที่แท้จริงของบ้าน ( ตัดราคาที่ดินออก )
 4. การกำหนดทุนประกัน
  • สิ่งปลูกสร้างคำนวณจาก พื้นที่การใช้งานภายในอาคาร ( กว้าง * ยาว *จำนวนชั้น ) * ราคาการปลูกสร้าง/ตรม.
  • เฟอร์นิเจอร์ ดูจากทรัพย์สินที่เรามีภายในบ้าน
 5. ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ของบ้านจะแยกเป็น 3 ประเภท ซึ่งต้องแจ้งให้ถูก เพราะมีผลต่อการทำประกันภัย
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คือตัวบ้านประกอบด้วยปูนเกิน 80%
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 คือตัวบ้านประกอบด้วยปูน 50% ไม้ 50%
  • สิ่งปลูกสร้างชั้น 3 คือตัวบ้านประกอบด้วยไม้เกิน 50%
 6. ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ( ยกเว้นที่การตกลงและระบุชัดเจนในกรมธรรม์ให้คุ้มครอง โดยมีการกำหนดทุนประกันชัดเจน )
  • เงินสด
  • ทองรูปพรรณ
  • อัญมณี
  • รูปโบราณ วัตถุโบราณ

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้น ก่อนจะทำประกันบ้านพักอาศัย

ท่านสามารถกดปิดหน้านี้ เพื่อกลับไปขอดูราคาและทุนประกันที่เหมาะสมได้