ภัยระเบิด

ภัยเพิ่ม ภัยระเบิด สำหรับการประกันไฟไหม้ ทำไมต้องซื้อ

ภัยระเบิด คือภัยที่ คุ้มครองความเสียหายจากสาเหตุการระเบิด

” จากสาเหตุการระเบิด ซึ่งรวมถึงการระเบิดที่สืบเนื่องมาจากการรวมตัวของแก๊สที่ตกค้างจากการเผาไหม้ภายในถังเชื้อเพลิง หรือในห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง (Combustion Chamber) ของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ไฟเผาเชื้อเพลิงหรือจากการระเบิดในท่อแก๊ส หรือท่ออื่นๆ ที่ใช้เป็นท่อส่งเชื้อเพลิงเข้าเตาเชื้อเพลิง

เอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของตัวหม้อน้ำ (Boiler) เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง (Economiser) ห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง (Combustion Chamber) หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของหม้อน้ำ รวมถึงถังบรรจุความดัน (Pressure vessel) อันเกิดจากการระเบิดของตัวเอง “