ภัยจากน้ำ

ภัยเพิ่ม ภัยเนื่องจากน้ำ สำหรับการประกันไฟไหม้ ทำไมต้องซื้อ

ภัยเนื่องจากน้ำคือภัยที่ คุ้มครองความเสียหายจากสาหตุการปล่อย การรั่วไหล การล้นออกมาของน้ำ หรือ ไอน้ำจากท่อ ( ไม่รวมถึง ระบบเครื่องพรมน้ำดับเพลิง ) เอาเข้าใจกันง่ายๆ ว่า ถ้าท่อน้ำภายในบ้านเกิดชำรุด แล้วทำให้น้ำรั่วไหลออกมา ทำให้ฝ้าเพดาน โซฟา ทีวี หรือ อื่นๆ เสียหาย ถ้าซื้อภัยเพิ่มตัวนี้ สามารถเคลมได้นะครับ แต่จะเคลมได้เฉพาะทรัพย์สินที่เสียหายนะครับ แต่ในส่วนของท่อที่เสีย แท๊งส์ ที่ชำรุด คุณต้องจ่ายค่าซ่อมเองนะครับ

wording ตามกรมธรรม์

” เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า หมวดความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมา ของน้ำหรือไอน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ

การขยายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ไม่รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากน้ำไหลบ่า น้ำท่วมจากภายนอกอาคาร หรือน้ำที่ซึมผ่านเข้ามาทางผนัง ฐานราก และพื้นของอาคาร การล้างท่อระบายน้ำ การแตกหรือการรั่วไหลจากระบบท่อประปาใต้ดินหรือท่อน้ำดับเพลิงใต้ดิน ซึ่งเป็นท่อเมนอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัย หรือระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) “