เหตุผลดีๆ ที่คนเราต้องทำประกันภัย

ไม่อยู่บ้านเกินระยะเวลาเท่าใด เคลมประกันไม่ได้

ไม่อยู่บ้านเกินระยะเวลาเท่าใด เคลมประกันไม่ได้

โดยส่วนใหญ่เวลาปกติคนมักไม่ค่อยสนใจทำประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย แต่เมื่อต้องจากบ้านไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเช่นไปอยู่ต่างประเทศ ก็จะเริ่มห่วงบ้านและกลัวจะมีความเสี่ยงต่างๆนาๆ จึงอยากปิดความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย แต่อาจเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะรู้หรือไม่ว่าการทำประกันภัยโดยไม่มีผู้อยู่อาศัยนั้นอาจจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันฟรี เนื่องจากในกรมธรรม์ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยนั้น จะมีหมวดหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับ การระงับแห่งสัญญาประกันภัย โดยมีข้อความที่ระบุว่า

” สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลาเกินกว่า 60 วันติดต่อกัน” ตามเงื่อนไขที่ระบุ จะมีผลทำให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันบ้านที่อยู่อาศัยฉบับนั้น ถูกระงับไปโดยปริยาย

ในกรมธรรม์ประกันโจรกรรม ก็เช่นเดียวกันก็จะมีเงื่อนไขนี้ แต่ระยะเวลาจะสั้นกว่า คือเพียง 7 วันเท่านั้น

แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปทุกกรณี เพียงแต่ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบและถ้าบริษัทประกันภัยยินยอมตกลง และออกใบสลักหลังแนบกรมธรรม์ให้ ความคุ้มครองก็จะยังคงอยู่

แต่ถ้าไม่มีการแจ้งผลก็คือ

ถ้าเป็นกรมธรรม์อัคคีภัย ต้องห้ามทิ้งร้างเกิน 60 วันครับ
แต่สำหรับกรมธรรม์โจรกรรม จะสั้นกว่าคือ ต้องห้ามทิ้งร้างเกิน 7 วัน