ส่วนร่วมในการเคลมรถ

ส่วนร่วมประเภทต่าง ๆ ในการเคลมรถ

ส่วนร่วมประเภทต่าง ๆ

ค่าส่วนร่วม หรือที่เรียกกันเป็นทางการว่า ความเสียหายส่วนแรก ( Excess หรือ Deductible ) คือค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายแต่ละครั้งที่เกิดความเสียหาย
ความเสียหายส่วนแรกนี้มีทั้ง

1. ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันสมัครใจจ่าย ซึ่งก็จะมีการระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์เลย ว่าผู้ประกันยินดีจ่ายความเสียหายส่วนแรกครั้งละเท่าใด เช่น 2,000 บาท ซึ่งก็จะมีผลทำให้เบี้ยประกันของรถคันนั้นถูกลงไป 2,000 บาทด้วยเช่นกัน

2. ความเสียหายส่วนแรกที่เกิดจากการที่ผู้เอาประกันผิดเงื่อนไข ตามกรมธรรม์ประกันภัย เช่น
a. การใช้รถผิดประเภท เช่นระบุว่าใช้เพื่อส่วนบุคคล แต่นำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ คือบรรทุกส่งของ
b. ในกรณีที่กรมธรรม์มีการระบุชื่อผู้ขับขี่ แต่ปรากฎว่าคนขับขณะเกิดเหตุ มิใช่ผุ้ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์
c. ส่วนร่วมจากการที่ไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้

3. ความเสียหายส่วนแรก ในกรณีการเคลมสี
a. ส่วนร่วมจากความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ
b. ส่วนร่วมจากการเคลมรอบคัน
c. ส่วนร่วมจากการการเปลี่ยนอะไหล่ที่มีการเสื่อมสภาพ

ซึ่งจะขออธิบายอย่างละเอียด ในค่าส่วนร่วมแต่ละอย่างในหัวข้อถัดๆ ไป