ส่วนร่วมจากผู้เอาประกัน

ส่วนร่วมจากผู้เอาประกันสมัครใจ

เป็นกรณีที่ผู้เอาประกันต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกัน จึงสมัครใจที่จะจ่ายความเสียหายส่วนแรกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น 2,000 บาท ซึ่งก็จะทำให้เบี้ยประกันตามหน้าตารางกรมธรรม์ลดลง 2,000 บาท เช่นเดียวกัน

ข้อดีก็คือเบี้ยประกันถูกลง แต่ข้อเสียก็มีเช่นกัน คือ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุและผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันต้องรับผิดในความเสียหายก่อน 2,000 บาทแรก เช่น ถ้าอุบัติเหตุครั้งนั้นมีความเสียหายทั้งสิ้น 6,000 บาท ผุ้เอาประกันต้องรับผิดก่อน 2,000 บาท โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายให้เพียง 4,000 บาทเท่านั้น และความเสียหายส่วนแรกนี้ผุ้เอาประกันต้องจ่ายทุกครั้งที่เป็นฝ่ายผิด ดังนั้นถ้าในปีนั้นผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิดเกิน 1 ครั้ง ก็จะเท่ากับผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยสูงกว่าปกติ

อนึ่งในกรณีที่ท่านซื้อประกันแล้วเบี้ยต่ำกว่าปกติ ให้ท่านสังเกตในช่วงที่เขียนว่าความเสียหายส่วนแรก เพราะบ่อยครั้งที่ตัวแทน หรือ นายหน้าบางรายที่ไม่มีความจริงใจ จะระบุความเสียหายส่วนแรกในหน้าตารางกรมธรรม์ของท่าน เพื่อให้เบี้ยประกันต่ำลงมา โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทำให้ลูกค้าหลายๆท่านคิดว่าเบี้ยถูกกว่าที่อื่นๆจึงตัดสินใจทำ ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเวลาเคลมจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว