ส่วนร่วมจากไม่มีคู่กรณี

ส่วนร่วมจากไม่มีคู่กรณี

ส่วนร่วมประเภทนี้เป็นเงื่อนไขที่มีระบุอยู่ในกรมธรรม์ เป็นกรณีที่รถคันที่ประกันได้รับความเสียหายจากการที่ถูกเฉี่ยวหรือชนมา และไม่สามารถแจ้งบริษัทประกันให้ทราบได้ว่าใครคือคู่กรณี หรือผู้กระทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าวคือรถทะเบียนอะไร หรือคือบุคคลใด ในกรณีเช่นนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกก่อนจำนวน 1,000 บาท ที่เป็นเช่นนี้เพราะบริษัทประกันมองว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการเฉี่ยวชนกับคู่กรณีนั้น ถ้ารถผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูกทางบริษัทประกันก็สามารถไปเรียกร้องความเสียหายจากคู่กรณีได้ ดังนั้นการที่ไม่สามารถแจ้งคู่กรณีให้ทราบได้ ก็เท่ากับว่าบริษัทประกันจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยเสียสิทธิ์ในการเรียกร้อง ดังนั้นจึงต้องมีเงื่อนไขในการเรียกเก็บความเสียหายส่วนแรกจากผู้เอาประกันเพื่อให้มีการช่วยรักษาสิทธิ์ดังกล่าว

โดยค่าเสียหายส่วนแรกจากการไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากการชนแล้วแยกกันไปโดยไม่มีรายละเอียดคู่กรณี การถูกชนแล้วขับหนี การที่ถูกชนโดยจอดไว้เฉยๆ และไม่รู้ว่าใครชน ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ใด ก็ต้องเสียส่วนร่วมทั้งสิ้น แต่ถ้าสามารถจดทะเบียนรถคู่กรณีได้ ก็ต้องไปบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ และต้องมีการเรียกรถคันดังกล่าวมาสอบถามรายละเอียดด้วย ดังนั้นถ้าคิดว่าจะให้เลขทะเบียนแบบหลอกๆ ก็คงไม่ง่ายนักนะครับ

อนึ่งการที่เกิดการเฉี่ยวชนกับกิ่งไม้ ประตูรั้ว ฟุตบาท หรือ วัตถุที่ไม่ใช่การกระทำของบุคคลนั้น ผู้เอาประกันไม่ต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกนี้