ส่วนร่วมจากความเสียหาย

ส่วนร่วมจากความเสียหายอันไม่ได้เกิดจากการชนหรือการคว่ำ

ความเสียหายส่วนแรกประเภทนี้ มีขึ้นมาตอนปี 2552 โดยจุดมุ่งหมายที่ออกมาเพื่อป้องกันการเคลมสีรถยนต์ คือบางส่วนของรถยนต์อาจจะไม่มีแผลหรือไม่มีความเสียหาย แต่ผู้เอาประกันบางคนเมื่อต้องการเคลมสีรถจึงใช้วิธีการใช้ของมีคมกรีดสีรถ หรือทำให้เป็นรอย เพื่อจะได้เคลมกับบริษัทประกันภัยได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทาง คปภ. จึงได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมา โดยถ้าผู้เอาประกันที่ต้องการเคลมสีในความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือการคว่ำ เช่นโดนสะเก็ดหิน โดนกิ่งไม้ โดนลวดหนาม รอยแมวข่วน หรือลักษณะแผลอื่นๆ ในทำนองนี้ ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกก่อนเป็นจำนวน 1,000 บาท โดยการกำหนดว่าจะเสียหรือไม่นั้น ก็จะเป็นวิจารณญาณของพนักงานเคลมที่จะดูลักษณะของแผลว่าน่าจะเกิดจากเหตุใด โดยเงื่อนไขกำหนดว่าคิดเหตุการณ์ละ 1,000 บาท แต่ในความเป็นจริงก็คงไม่ถึงขนาดนั้น บางครั้งพนักงานเคลมก็จะมีการรวบรวมแผลให้เป็นหนึ่งเหตุการณ์ เช่นประตูหน้าซ้าย ประตูหลังซ้าย บังโคลนหลังซ้าย อาจจะรวบให้ 3 ตำแหน่งว่าเหตุการณ์การเดียวและคิดเพียง 1,000 บาท แต่ก็ไม่ใช่สูตรตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน พนักงานเคลมที่ท่านเจอ และการเจรจาต่อรองของท่านหรือตัวแทนของท่านครับ