ส่วนร่วมค่าเสื่อม

ส่วนร่วมค่าเสื่อม

เป็นกรณีที่รถมีความเสียหาย และในการซ่อมครั้งนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ หรือชิ้นส่วนบางตัว ที่ต้องมีเรื่องค่าเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้อง คือเป็นอะไหล่ที่เมื่อครบอายุการใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนอยู่แล้ว แม้ไม่มีอุบัติเหตุก็ตาม เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ และ อื่นๆ ซึ่งประกันจะคิดค่าเสียหายส่วนแรกในอะไหล่ประเภทนี้อยู่ที่ 50% ดังนั้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ประกันก็จะจ่ายค่าแบตเตอรรี่ให้เพียงครึ่งเดียว ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ นอกจากว่าจะมีหลักฐานว่าพึ่งเปลี่ยนมาโดยมีใบเสร็จแสดงการเปลี่ยนชัดเจน ประกันก็จะอนุโลมจ่ายให้เต็มจำนวน อะไหล่หรือชิ้นส่วนประเภทนี้ นอกจาก ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ก็จะมี ยางรองแท่นเครื่อง และอื่นๆ ….

ในบางครั้งถ้าเกิดอุบัติเหตุหนักและเสียหายจนถึงตัวเครื่อง และต้องมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวออก ส่วนที่เป็นของเหลวทั้งหลาย เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันเกียร์ และอื่นๆ ทางประกันจะให้ผู้เอาประกันรับผิดชอบเต็มจำนวน เนื่องจากของเหลวพวกนี้ โดยส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานสั้นอยู่แล้วครับ