ใบเคลมคือ

ใบเคลมคืออะไร สำคัญอย่างไร

ใบเคลมถือเป็นเอกสาร หลักฐานสำคัญ ที่ผู้ขับขี่จะต้องได้รับหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ ( กรณีที่ประกันประเภท 1, 2+, 3+ ผู้เอาประกันจะต้องได้รับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูก หรือ ฝ่ายผิด ในอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ตาม แต่ถ้าเป็นการประกันประเภท 2, 3 จะได้รับกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น และจะได้รับจากบริษัทประกันของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด )

ในกรณีผู้เอาประกันได้รับใบเคลมจากพนักงานของบริษัทประกันของผู้เอาประกันเอง ก็สามารถนำใบเคลมนั้นเข้าซ่อมศูนย์ หรือ อู่ คู่สัญญาของบริษัทประกันนั้นได้เลย แต่ถ้าในกรณีที่ประกันประเภท1 และผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก บางครั้งเพื่อประหยัดเวลาจึงไม่ได้เรียกประกันของตนมา บริษัทของคู่กรณีก็จะออกใบเคลม ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เพื่อความแน่นอนในการเคลม ควรนำใบเคลมดังกล่าวและรถยนต์ที่เกิดเหตุเข้าไปติดต่อบริษัทประกันของตนเอง เพื่อเปลี่ยนเป็นใบเคลมบริษัทประกันที่ตนเองประกันจะเป็นการดีที่สุด เพราะจะทำให้ความน่าเชื่อถือ และ อายุการใช้งานของใบเคลมนั้นยาวขึ้น และที่สำคัญก็จะแน่ใจได้อย่างเต็มที่ว่าความเสียหายนั้นสามารถซ่อมได้อย่างแน่นอน

ในบางครั้งเมื่อได้รับเอกสารมาจากพนักงานเคลม ควรอ่านดูให้ละเอียดว่าเป็นใบอะไร เพราะบางครั้งพนักงานจะออกให้เพียงใบติดต่อ มิใช่ใบเคลม ซึ่งอาจมาจากพนักงานที่ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุนั้นเป็นเพียง Surveyor ที่บริษัทประกันใช้บริการอีกทีหนึ่ง หรืออาจเกิดจากกรมธรรม์ของคุณยังมีปัญหาเช่นอาจยังค้างการชำระเบี้ย หรือปัญหาอาจเกิดขึ้นจากตัวคนขับ เช่นไม่มีเอกสารใบขับขี่มายืนยัน ดังนั้นทุกครั้งที่ได้รับเอกสารต้องตรวจดูอย่างละเอียด เพราะหมายถึงสิทธิประโยชน์ของคุณที่จะตามมานั่นเอง