ใบเคลมหาย

กรณีใบเคลมหายทำอย่างไร

เมื่อใบเคลมหายคุณก็จะไม่สามารถนำรถเข้าซ่อมได้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำ คือคุณต้องขอสำเนาใบเคลมที่มีการรับรองจากบริษัทประกันภัยก่อนจึงจะนำรถเข้าซ่อมได้ โดยขั้นตอนคือ

1. ติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอเลขที่เคลม โดยแจ้งทะเบียนรถที่เกิดเหตุและวันเวลาเกิดเหตุ

2. แจ้งความเอกสารหายกับสถานีตำรวจในท้องที่ ที่เอกสารหาย เพื่อความสะดวกอาจแจ้งที่ สน. ใกล้บ้าน และแจ้งว่าเอกสารหายในพื้นที่นั้น โดยระบุข้อความลงในใบแจ้งความว่าเป็นใบเคลมของบริษัทประกันอะไร ออกให้กับรถยนต์ยี่ห้อ ทะเบียนอะไร และ เลขที่เคลมอะไร

3. เมื่อได้แจ้งความแล้ว ก็นำใบบันทึกประจำวันมาติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อขอสำเนาและให้ทางบริษัทประกันภัยรับรองสำเนาถูกต้องให้

4. นำสำเนาใบเคลมที่รับรองแล้ว ไปใช้ได้แทนใบเคลมตัวจริง