ประเภทของสีพ่นรถยนต์

ประเภทของสีพ่นรถยนต์, สีแห้งเร็ว, สี OEM , สีแห้งช้า 2K

ประเภทของสีพ่นรถยนต์ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรรู้และเข้าใจ เพราะมันหมายถึงคุณภาพของสี และ ความสวยงามความคงทนของสีรถ เมื่อถูกพ่นออกมาจากศูนย์หรืออู่ ประเภทของสีพ่นรถยนต์แบ่งเป็น

1. สีแห้งเร็ว หรือ สี 1K ( 1 Component )
คือสีระบบ 1 องค์ประกอบ คือเป็นส่วนของตัวสีเพียงอย่างเดียว ต้องนำผสมกับตัวทำละลายเวลานำมาใช้งาน เช่นทินเนอร์ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น โดยตัวทำละลายจะระเหยออกไปหมดหลังการใช้งาน

2. สี OEM
เป็นสีที่มีองค์ประกอบเดียวอีกชนิดหนึ่ง การใช้งานต้องผสมกับตัวทำละลาย สีชนิดนี้จะแห้งตัวเร็วมากโดยการอบที่อุณหภูมิ 120 – 160 C จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า สีอบ ( High Bake Paint ) หลังแห้งตัวแล้ว จะมีฟิล์มสีที่มีคุณภาพดีมาก มีความแข็งแรงของชั้นฟิลม์สีสูง ทนต่อตัวทำละลายและสารเคมีต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการยึดเกาะที่เยี่ยมมาก ให้ความเงาดี ทนต่อแสงแดดและคงในสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี สีชนิดนี้ก็คือสีที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์นั่นเอง

3. สีแห้งช้า หรือ สี 2K
คือสีระบบ 2 องค์ประกอบ คือประกอบด้วยตัวสี และ ตัวเร่งปฎิกิริยา โดยก่อนใช้งานต้องนำทั้งสองส่วนมาผสมกัน ตามอัตราส่วน เพื่อทำให้เกิดปฎิกิริยาเพื่อให้สีแห้งตัว ซึ่งหลังจากการแห้งตัวแล้วจะมีคุณสมบัติในด้านความแข็งแรงของชั้นฟิลม์สูง มีความทนทาน และยังยึดเกาะได้ดี ให้ความเงางาม มีเนื้อสีมากและทนต่อแสงแดด จึงไม่ซีดง่าย คงสภาพเดิมได้ยาวนาน คือมีคุณสมบัติใกล้เคียง สี OEM แต่เหมาะกับอู่หรือศูนย์ซ่อมมากกว่าเนื่องจากไม่ต้องอบในที่ที่มีอุณหภูมิสูง