ประกันภัยกับแผลบุบ

ประกันภัยกับแผลบุบ

แผลบุบนั้น ถือเป็นอีกลักษณะหนึ่งของความเสียหายที่เกิดกับรถ โดยระดับของการชนหรือการกระแทก ก็จะทำให้เกิดความเสียหายที่ต่างกัน แต่ความเสียหายที่เห็นถ้าทางประกันมองว่ายังสามารถที่จะซ่อมแซมได้ ทางประกันก็จะเขียนลงในใบเคลมว่าบุบ หรืออาจใช้สัญลักษณ์ว่าตัว B เริ่มจาก B1 ซึ่งหมายถึงบุบเล็กน้อย ไล่เรียงกันไปถึง B3 ซึ่งหมายถึงบุบมากวิธีการซ่อมของอู่สำหรับความเสียหายลักษณะนี้ก็คือ การเคาะ ในส่วนที่เสียหายเพื่อให้เข้ารูปนั่นเอง ซึ่งการซ่อมนี้ต้องใช้ช่าง ที่มีความรู้และมีความชำนาญอย่างมาก เพื่อที่จะทำให้ชิ้นงานกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด