การเปลี่ยนยาง

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนยาง ?

คำถาม : เกี่ยวกับการเคลมยางว่า สามารถขอรับเป็นเงินสดจากบริษัทประกันภัยได้ไหม แล้วค่อยไปเปลี่ยนเองพร้อมกันทีเดียว 4 เส้น

ตอบ : โดยปกติการเคลมค่าสินไหมกับบริษัทประกันภัยนั้นจะต้องมีการหลักฐานการจ่ายมาแล้วทางประกันจึงจะจ่ายค่าสินไหมคืนให้
ดังนั้นในส่วนนี้ก็คือต้องมีการเปลี่ยนยางเส้นที่เสียมาก่อน โดยต้องนำใบเสร็จพร้อมกับรถยนต์ที่เปลี่ยนยางแล้วเข้าไปที่บริษัทประกันภัยเพื่อตั้งเบิก
ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนทั้ง 4 เส้น ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยางทั้ง 4 ไปก่อน โดยจะเบิกคืนได้แค่เส้นเดียว และไม่เต็มราคา เนื่องจากยางจะมีค่าเสื่อม บริษัทประกันภัยจะจ่ายคืนให้เพียง 50% ของราคายางที่เปลี่ยนมา

ข้อมูลเพิ่มและข้อสังเกตุ

ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้ง 4 เส้น ให้ ทางร้านแยกใบเสร็จมาเป็น 2 ใบ คือ 1 เส้น สำหรับประกันภัย และ 3 เส้น สำหรับเราเอง เพราะในกรณีที่เรานำไปเสร็จไปทำประโยชน์ได้จะไม่ถูกบริษัทประกันเอาไป
ถ้าแผลที่เกิดกับยางสามารถปะได้ แสดงว่าการเกิดเหตุนี้จะไม่สามารถเคลมยางได้ เนื่องจากการเคลมยางส่วนใหญ่ จะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้ยางเกิดการระเบิด เช่น กระแทกหลุมจนระเบิด ดังนั้นถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถปะยางได้ ก็จะไม่เข้าข่ายควาคุ้มครอง