6 ความคุ้มครองเหล็กสำหรับร้านค้า

สำหรับร้านค้า หรือร้านอาหารต่างๆ ซึ่งวันๆ หนึ่งต้องสัมพันธ์กับผู้คนมากมาย ไม่ใช่เพียงพนักงานของตนเอง แต่ยังมีลูกค้าจำนวนอีกมากมายที่เข้าออกในแต่ละวันยิ่งต้องเจอคนมาก ความเสี่ยงต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว การป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำประกันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจไม่กระทบมากนักเมื่อเกิดเหตุไม่พึงปรารถนา โดยความคุ้มครองหลักๆ ที่ร้านค้าควรมีการทำประกันภัยไว้ก็คือ

1. ไฟไหม้ แน่นอนเป็นความคุ้มครองหลักที่ทุกกรมธรรม์ต้องมี

2. ภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจได้แก่ ลมพายุ แผ่นดินไหว หรือน้ำท่วม

3. โจรกรรม ส่วนใหญ่บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเฉพาะการโจรกรรมที่ปรากฎล่องลอยการงัดแงะ

4. ประกันเงินสด ซึ่งครอบคลุมทั้ง ตัวเงินสด ตามวงเงินที่ตกลงกันไว้และความสูญหายหรือเสียหายของตู้นิรภัย รวมถึงความคุ้มครองอื่นตามที่ได้ซื้อในกรมธรรม์

5. กระจก กรณีที่ร้านมีส่วนประกอบของกระจกที่ถูกติดตั้งอย่างถาวร จนเป็นส่วนหนึ่งของผนังอาคาร

6. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ( PL ) ในกรณีที่ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกมาประสบอุบัติเหตุในร้าน โดยเป็นความผิดที่ร้านต้องรับผิดชอบ ประกันประเภทนี้จะเข้ามามีบทบาท

นอกจากนั้นอาจยังมีประกันประเภทอื่นๆ อีก เช่นประกันธุรกิจหยุดชะงัก แต่ผู้เอาประกันท่านใดยอมซื้อความคุ้มครองทั้ง 6 ประเภท ข้างต้นผมก็ถือว่าทันสมัยและใจเด็ดแล้วครับ

ท่านสามารถดูเนื้อหาในรูปแบบ VDO ได้ ที่นี้ K.strong Youtube การประกันร้านค้า

ด้านล่างคือตัวอย่างความเสียหาย ที่ เค.สตรองค์ ฯ ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมกับบริษัทประกันภัยให้กับลูกค้าของเรา

ร้านเวดดิ้งสตูดิโอเรียกร้องความเสียหายจากลมพายุ

ร้านอาหารเรียกร้องความเสียหายจากไฟไหม้

โรงงานสีเรียกร้องความเสียหายจากไฟไหม้

สนใจทำประกันร้านค้า ประกันร้านอาหาร ประกันโกดัง สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้บริการและแนะนำได้เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหม

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong ,

Email : [email protected]